Izseljenska književnost in časopisje: zgovorne statistike

Avtor(ji): Žitnik, Janja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana


 • Podroben opis
  V tem prispevku poskuša avtorica s pomočjo statističnih primerjav ugotavljati nekatere možne vplive na dinamiko literarnega objavljanja in časopisne dejavnosti treh slovenskih priseljenskih skupnosti, in sicer predvojnih slovenskih priseljencev v ZDA, predvojnih slovenskih priseljencev v Argentini in povojnih slovenskih priseljencev v Argentini. Izbor skupnosti, ki jih obravnava v okviru te primerjave, na eni strani zajema vsaj deloma skupno (predvojno) zgodovinsko obdobje slovenskega priseljenstva v dveh različnih državah, na drugi strani pa dve zgodovinsko zelo različni obdobji slovenskega priseljenstva v eni državi, kar olajšuje ugotavljanje morebitne prisotnosti določenih vplivov oziroma izločanje možnosti nekaterih drugih vplivov.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26989
  • dcterms:title
   • Izseljenska književnost in časopisje: zgovorne statistike
  • dcterms:creator
   • Janja Žitnik
  • dcterms:subject
   • slovenski izseljenci
   • izseljenska književnost
   • izseljenska periodika
   • izseljenska kultura
   • statistične primerjave
   • kulturna zgodovina
   • Slovenian emigrants
   • emigrant literature
   • emigrant periodicals
   • emigrant culture
   • statistical comparison
   • cultural history
  • dcterms:abstract
   • V tem prispevku poskuša avtorica s pomočjo statističnih primerjav ugotavljati nekatere možne vplive na dinamiko literarnega objavljanja in časopisne dejavnosti treh slovenskih priseljenskih skupnosti, in sicer predvojnih slovenskih priseljencev v ZDA, predvojnih slovenskih priseljencev v Argentini in povojnih slovenskih priseljencev v Argentini. Izbor skupnosti, ki jih obravnava v okviru te primerjave, na eni strani zajema vsaj deloma skupno (predvojno) zgodovinsko obdobje slovenskega priseljenstva v dveh različnih državah, na drugi strani pa dve zgodovinsko zelo različni obdobji slovenskega priseljenstva v eni državi, kar olajšuje ugotavljanje morebitne prisotnosti določenih vplivov oziroma izločanje možnosti nekaterih drugih vplivov.
   • Drawing on her statistical comparison, the author attempts to trace out some possible influences on the dynamics of the literary- and newspaper-publishing activities of three different Slovenian immigrant communities before and after World War Two: theprewar immigrants in the USA, the prewar immigrants in Argentina, and the postwar immigrants in Argentina. The selection of these three communities includes two different receiving countries in at least partly overlapping (prewar) period of time, and two historically different periods of Slovenian immigration to one country, which makes the tracing of some possible influences and the exclusion of the possibility of some other influences somewhat easier.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26989
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf