Krekova vestfalska pisma: socialno-ekonomski pogledi in izseljenstvo

Avtor(ji): Drnovšek, Marjan
Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana


 • Podroben opis
  Janez Evangelist Krek (1865–1917) je s svojimi Vestfalskimi pismi, ki so izhajala v slovenskem katoliškem glasilu Slovenec v maju in juniju 1899, pri Slovencih zbudilzanimanje za rojake v Nemčiji. Dotlej so bili v senci množičnega izseljevanja v Združene države Amerike. Krek jih je obiskal kot katoliški misijonar. Družil se je z njimi, se pogovarjal z nemškimi duhovniki o razmerah v primerjavi z Avstrijo. Izseljenska problematika je le del njegovih razmišljanj, hkrati primerja vero (katoliška vs. protestantska), politične in ideološke odnose (katolištvo vs. liberalizem vs. socializem), gospodarski in socialni razvoj (slovenske dežele vs. Nemčija) itd. Avtor v prispevku analizira samo Krekov odnos do slovenske migracijske situacije na prelomu v 20. stoletje, zlasti s socialno- ekonomskih vidikov in odnosa do izseljenstva.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26987
  • dcterms:title
   • Krekova vestfalska pisma: socialno-ekonomski pogledi in izseljenstvo
  • dcterms:creator
   • Marjan Drnovšek
  • dcterms:subject
   • Nemčija
   • slovenska migracijska situacija
   • začetek 20. stoletja
   • socialno- ekonomski vidiki migracij
   • Germany
   • Slovene migration situation
   • beginning of the 20th century
   • social-economic aspects of migrations
  • dcterms:abstract
   • Janez Evangelist Krek (1865–1917) je s svojimi Vestfalskimi pismi, ki so izhajala v slovenskem katoliškem glasilu Slovenec v maju in juniju 1899, pri Slovencih zbudilzanimanje za rojake v Nemčiji. Dotlej so bili v senci množičnega izseljevanja v Združene države Amerike. Krek jih je obiskal kot katoliški misijonar. Družil se je z njimi, se pogovarjal z nemškimi duhovniki o razmerah v primerjavi z Avstrijo. Izseljenska problematika je le del njegovih razmišljanj, hkrati primerja vero (katoliška vs. protestantska), politične in ideološke odnose (katolištvo vs. liberalizem vs. socializem), gospodarski in socialni razvoj (slovenske dežele vs. Nemčija) itd. Avtor v prispevku analizira samo Krekov odnos do slovenske migracijske situacije na prelomu v 20. stoletje, zlasti s socialno- ekonomskih vidikov in odnosa do izseljenstva.
   • Janez Evangelist Krek (1865–1917) evoke with his Westphalian letters that were being published in the Slovene Catholic gazette Slovenec in May and June 1899 in Slovenes interest in their compatriots in Germany. Until then they were in the shadow of the mass emigration to the United States of America. Krek visited them as a Catholic missionary. He associated with them, discussed with German priests the circumstances in comparison to those in Austria. The emigration problematic is only a part of his contemplations; simultaneously he compares religion (Catholic vs. Protestant), political and ideological relations (Catholicism vs. liberalism vs. socialism), economic and social development (Slovene lands vs. Germany) etc. The author analyses in his contribution only Krek’s relation towards Slovene migration situation at the turn into the 20th century, particularly from social-economic aspects and the standpoint to emigration.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26987
  • dcterms:language
   • slv
   • eng
  • dcterms:isPartOf