Žumberk: meja, etničnost, veroizpoved, rodnost in migracije prebivalstva – demogeografska analiza

Avtor(ji): Josipović, Damir
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana


 • Podroben opis
  Prispevek se nanaša na izbrane vidike demogeografskih elementov razvoja Žumberka v zadnjem poldrugem stoletju kot obmejne in prekomejne regije znotraj širšega obkolpskega prostora. Analizirani so zlasti manj znani in nikoli agregirani podatki o gibanju števila prebivalstva, vključno z rodnostjo in migracijami, ter verski in etnični strukturi prebivalstva. Prikazani so izbrani detajli mejnega vprašanja in oblikovanja meje. Žumberk je s svojo periferno in obmejno lego geografsko unikatno eksodusno in rodnostno aktivno območje prepleta različnih verskih, jezikovnih, etničnih in drugih skupin prebivalstva.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26982
  • dcterms:title
   • Žumberk: meja, etničnost, veroizpoved, rodnost in migracije prebivalstva – demogeografska analiza
  • dcterms:creator
   • Damir Josipović
  • dcterms:subject
   • Žumberk/Žumberak
   • Ozalj,
   • Jaska
   • Jastrebarsko
   • Samobor
   • Žumberčani
   • grkokatoliki
   • uniati
   • Uskoki
   • Vlahi
   • rodnost
   • migracije
   • verska struktura
   • etnična struktura
   • meja
   • Bela krajina
   • Žumberk/Žumberak
   • Ozalj
   • Jaska
   • Jastrebarsko
   • Samobor
   • Žumberchans
   • Greek-Catholics
   • Uskoks
   • Vlachs
   • fertilitymigration
   • religious structure
   • ethnic structure
   • boundary
   • border
   • Bela krajina
  • dcterms:abstract
   • Prispevek se nanaša na izbrane vidike demogeografskih elementov razvoja Žumberka v zadnjem poldrugem stoletju kot obmejne in prekomejne regije znotraj širšega obkolpskega prostora. Analizirani so zlasti manj znani in nikoli agregirani podatki o gibanju števila prebivalstva, vključno z rodnostjo in migracijami, ter verski in etnični strukturi prebivalstva. Prikazani so izbrani detajli mejnega vprašanja in oblikovanja meje. Žumberk je s svojo periferno in obmejno lego geografsko unikatno eksodusno in rodnostno aktivno območje prepleta različnih verskih, jezikovnih, etničnih in drugih skupin prebivalstva.
   • The article presents selected aspects of demo-geographical development of Žumberk as border in trans-border region placed in wider Kolpa basin in last one and a half century. Some rare, scarcely known, and never aggregated data about population change, fertility, migration, ethnic and religious structure were analyzed. Some details about boundary issues and shaping ob boundary are presented. Žumberk as peripheral and border region has a unique geographical position combining relatively stabile fertility and strong emigration.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26982
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf