Selitve žensk iz Gaberij v Vipavskih Brdih med leti 1920-1954

Avtor(ji): Gorup, Darja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.), Cveta Puncer (prev.), Mija Mravlja (lekt.)


 • Podroben opis
  Prispevek obravnava selitve žensk na področju Vipavskih Brd. Prikaže krožne poti brangerc, žensk, ki so krožile med Gaberjami in italijanskimi mesti ter prodajale oziroma menjavale kmečke pridelke. Na njihovih poteh so se srečevale z zakonskimi omejitvami pri prodaji ter premikajočimi se državnimi mejami. Navkljub spreminjajočim se razmeram so se na poti pogosto odpravljale, saj je bila potreba po skromnem zaslužku predvsem v času po priključitvi Primorske Italiji velika.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26976
  • dcterms:title
   • Selitve žensk iz Gaberij v Vipavskih Brdih med leti 1920-1954
  • dcterms:creator
   • Darja Gorup
  • dcterms:subject
   • brangerca
   • kontrabant
   • krožne selitve
   • izseljevanje
   • Vipavska Brda
   • »brangerca«
   • smuggler
   • circular migrations
   • emigration
   • Vipavska Brda
  • dcterms:abstract
   • Prispevek obravnava selitve žensk na področju Vipavskih Brd. Prikaže krožne poti brangerc, žensk, ki so krožile med Gaberjami in italijanskimi mesti ter prodajale oziroma menjavale kmečke pridelke. Na njihovih poteh so se srečevale z zakonskimi omejitvami pri prodaji ter premikajočimi se državnimi mejami. Navkljub spreminjajočim se razmeram so se na poti pogosto odpravljale, saj je bila potreba po skromnem zaslužku predvsem v času po priključitvi Primorske Italiji velika.
   • The contribution deals with the migration of women in the region of Vipavska Brda. It presents the circular journeys of the brangerce, women who circulated between Gaberje and Italian towns and sold or exchanged farming products. On their journeys, they met with legal boundaries with selling and the changing state borders. Despite the changing circumstances, their journeys were frequent because the need for modest earnings was particularly after the annexation of Primorska to Italy considerable.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
   • Cveta Puncer (prev.)
   • Mija Mravlja (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26976
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf