»Ker če na znaš slovenskega jezika, je kot da ne bi bil Slovenec«: Vloga slovenskega jezika pri oblikovanju etnične identitete pri tretji in četrti generaciji slovenskih po­litičnih emigrantov v Argentini

Avtor(ji): Bonšek, Uroš
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.), Cveta Puncer (prev.), Mija Mravlja (lekt.)


 • Podroben opis
  Potomci slovenskih političnih emigrantov (SPE) so že močno inkulturirani. Komunikacijska vloga slovenskega jezika - kljub homogeni zaprtosti SPE pred zunanjimi vplivi- močno slabi, saj se mladi slovensko pogovarjajo večinoma le še doma, vendar jezik ostaja močna prvina etnične identitete, saj jim predstavlja stik z domovino starih staršev in zavest, da njihova skupnost brez jezika ne bi preživela. Slovenski jezik pomeni potomcem SPE bistvo slovenstva v Argentini, kar potrjuje tudi raziskava, ki je bila opravljena med udeleženci sobotnih šol slovenskega jezika in udeleženci slovenskega maturitetnega tečaja v Buenos Airesu.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26974
  • dcterms:title
   • »Ker če na znaš slovenskega jezika, je kot da ne bi bil Slovenec«: Vloga slovenskega jezika pri oblikovanju etnične identitete pri tretji in četrti generaciji slovenskih po­litičnih emigrantov v Argentini
  • dcterms:creator
   • Uroš Bonšek
  • dcterms:subject
   • SPE
   • identiteta
   • jezikovna identiteta
   • slovenščina
   • španščina
   • Slovene political emigration
   • identity
   • language identity
   • Slovene lan­guage
   • Spanian language
  • dcterms:abstract
   • Potomci slovenskih političnih emigrantov (SPE) so že močno inkulturirani. Komunikacijska vloga slovenskega jezika - kljub homogeni zaprtosti SPE pred zunanjimi vplivi- močno slabi, saj se mladi slovensko pogovarjajo večinoma le še doma, vendar jezik ostaja močna prvina etnične identitete, saj jim predstavlja stik z domovino starih staršev in zavest, da njihova skupnost brez jezika ne bi preživela. Slovenski jezik pomeni potomcem SPE bistvo slovenstva v Argentini, kar potrjuje tudi raziskava, ki je bila opravljena med udeleženci sobotnih šol slovenskega jezika in udeleženci slovenskega maturitetnega tečaja v Buenos Airesu.
   • Descendants of Slovene political emigrants (SPE) have been very much acculturated. Despite the SPE being a homogeneous group, closed for external influence, the communicative function of Slovene is highly neglected as the use of Slovene for the young is mostly limited to the family. Yet the language remains a strong element of their ethnic identity, representing to them the bond with the mother country of their parents. Furthermore, they are aware that their community depends on the survival of the language. For the SPE descendants, Slovene represents the essence of being Slovene in Argentina, which has been confirmed by the research, carried out among the pupils of Saturday Slovene language schools and the students of the Slovene matura course, both in Buenos Aires.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
   • Cveta Puncer (prev.)
   • Mija Mravlja (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26974
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf