Kulturni položaj priseljencev v Sloveniji: dejavniki in pokazatelji

Avtor(ji): Žitnik, Janja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.), Cveta Puncer (prev.), Mija Mravlja (lekt.)


 • Podroben opis
  V članku so predstavljeni nadaljnji rezultati Ankete o položaju priseljencev, njihovih potomcev in njihovih kultur v Sloveniji (2005). Povzeta so mnenja anketiranih o njihovi enakopravnosti na področju politike, verskega življenja in izobraževanja. V nadaljevanju avtorica med drugim odpira vprašanja o jezikovni podrejenosti priseljencev ter o tem, kaj menijo Slovenci o (svoji) narodnostni nestrpnosti. Sledi obravnava jezikovnega znanja anketiranih priseljencev, njihovih bralnih navad in gojenja njihovih kulturnih tradicij. Težišče obravnave je na eni strani na možnostih za razvoj in uveljavitev priseljenskih kulturnih dejavnosti v širši družbi, na drugi strani pa na dejanskih možnostih materialno šibkejšega dela pripadnikov priseljenskih skupnosti za kakršnokoli udeležbo na področju kulture.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26969
  • dcterms:title
   • Kulturni položaj priseljencev v Sloveniji: dejavniki in pokazatelji
  • dcterms:creator
   • Janja Žitnik
  • dcterms:subject
   • priseljenci v Sloveniji
   • kulturno-umetniške dejavnosti
   • kulturni položaj
   • etnična nestrpnost
   • družbena obrobnost
   • mediji
   • immigrants in Slovenia
   • cultural-artistic activities
   • cultural situation
   • eth­nic intolerance
   • social marginality
   • media
  • dcterms:abstract
   • V članku so predstavljeni nadaljnji rezultati Ankete o položaju priseljencev, njihovih potomcev in njihovih kultur v Sloveniji (2005). Povzeta so mnenja anketiranih o njihovi enakopravnosti na področju politike, verskega življenja in izobraževanja. V nadaljevanju avtorica med drugim odpira vprašanja o jezikovni podrejenosti priseljencev ter o tem, kaj menijo Slovenci o (svoji) narodnostni nestrpnosti. Sledi obravnava jezikovnega znanja anketiranih priseljencev, njihovih bralnih navad in gojenja njihovih kulturnih tradicij. Težišče obravnave je na eni strani na možnostih za razvoj in uveljavitev priseljenskih kulturnih dejavnosti v širši družbi, na drugi strani pa na dejanskih možnostih materialno šibkejšega dela pripadnikov priseljenskih skupnosti za kakršnokoli udeležbo na področju kulture.
   • Presented in the article are further results of the Questionnaire on the situation of immigrants, their descendants and their cultures in Slovenia (2005). Summarized are opinions of the interviewed on their equality in the fields of politics, religious life and education. In continuation, the author amongst other opens questions on language inferiority of the immigrants and on what Slovenes think of (their own) nationality intolerance. A study follows on language knowledge of the interviewed immigrants, their reading habits and practising their cultural traditions. The stress of the treatise is on the one hand on the possibilities for the development and assertion of immigrant cultural activities in the wider society, and on the other on actual possibilities of the materially weaker part of members of immigrant communities for any participation in the sphere of culture.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
   • Cveta Puncer (prev.)
   • Mija Mravlja (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26969
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf