Spremembe rodnostnega obnašanja v Sloveniji pod vplivom priseljevanja v obdo­bju po drugi svetovni vojni

Avtor(ji): Josipović, Damir
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.), Cveta Puncer (prev.), Mija Mravlja (lekt.)


 • Podroben opis
  Prispevek predstavlja razvoj priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni z vidika vplivov na raven rodnosti v Sloveniji. Analizira priseljevanje v Slovenijo in na podlagi primerjav rodnosti posameznih etničnih skupin v Sloveniji opredeljuje vlogo le-teh v skupni rodnosti v Sloveniji. Poudarek je na primerjavah rodnosti priseljenega prebivalstva z večinskim prebivalstvom v Sloveniji. Prikazano je, da priselitve niso dvigovale ravni rodnosti v Sloveniji pač pa so jo v nasprotju z javnim diskurzom celo zniževale.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26967
  • dcterms:title
   • Spremembe rodnostnega obnašanja v Sloveniji pod vplivom priseljevanja v obdo­bju po drugi svetovni vojni
  • dcterms:creator
   • Damir Josipović
  • dcterms:subject
   • rodnostno obnašanje
   • migracije
   • priseljevanje v Slovenijo
   • geo­grafski dejavniki rodnosti
   • priselitve
   • demografija
   • demogeografija
   • Slovenija
   • etničnost
   • birth rate performance
   • migrations
   • immigration in Slovenia
   • geographi­cal factors of birth rate
   • immigrations
   • demography
   • demogeography
   • Slovenia
   • ethnicity
  • dcterms:abstract
   • Prispevek predstavlja razvoj priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni z vidika vplivov na raven rodnosti v Sloveniji. Analizira priseljevanje v Slovenijo in na podlagi primerjav rodnosti posameznih etničnih skupin v Sloveniji opredeljuje vlogo le-teh v skupni rodnosti v Sloveniji. Poudarek je na primerjavah rodnosti priseljenega prebivalstva z večinskim prebivalstvom v Sloveniji. Prikazano je, da priselitve niso dvigovale ravni rodnosti v Sloveniji pač pa so jo v nasprotju z javnim diskurzom celo zniževale.
   • The contribution presents the development of immigration in Slovenia after World WarII from the aspect of influences on the level of birth rate in Slovenia. It analyses immigration to Slovenia and based on a comparison of birth rates of individual ethnic groups in Slovenia defines the role of those in the altogether birth rate in Slovenia. Stress is on comparison of birth rates of the immigrated population and the majority population in Slovenia. It is shown that immigrations did not increase the birth rate but in contrariety with public discourse even lowered it.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
   • Cveta Puncer (prev.)
   • Mija Mravlja (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26967
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf