Ali so stališča prebivalcev evropskih držav do priseljencev povezana s stališči, ki se nanašajo na odnose med spoloma, rodnostno vedenje in vrednotenje otrok?

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.), Cveta Puncer (prev.), Mija Mravlja (lekt.)


 • Podroben opis
  Ukrepi v zvezi s priseljevanjem se kažejo kot eden izmed bolj verjetnih scenarijev reševanja neugodne demografske podobe v Evropi - nizke rodnosti in staranja prebivalstva. Vendar povsem odprtega priseljevanja ne podpirata niti javno mnenje v Evropi niti vlade članic EU. S tega vidika avtorici prispevka presojata stališča respondentov do priseljencev v okviru mednarodne raziskave Population Policy Acceptance. Ker ideologije o nacionalni identiteti skozi govor o reprodukciji implicitno opredeljujejo tudi outsiderje, avtorici domnevata, da so stališča do priseljencev podložena tudi s posameznikovim vrednotenjem rodnosti, partnerskih odnosov, vlog med spoloma in otrok.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26966
  • dcterms:title
   • Ali so stališča prebivalcev evropskih držav do priseljencev povezana s stališči, ki se nanašajo na odnose med spoloma, rodnostno vedenje in vrednotenje otrok?
  • dcterms:creator
   • Majda Černič Istenič
   • Duška Kneževič Hočevar
  • dcterms:subject
   • stališča
   • priseljenci
   • rodnostno vedenje
   • loge med spoloma
   • nacionalizem
   • Evropa
   • attitudes
   • immigrants
   • fertility behaviour
   • gender roles
   • nationalism
   • Europe
  • dcterms:abstract
   • Ukrepi v zvezi s priseljevanjem se kažejo kot eden izmed bolj verjetnih scenarijev reševanja neugodne demografske podobe v Evropi - nizke rodnosti in staranja prebivalstva. Vendar povsem odprtega priseljevanja ne podpirata niti javno mnenje v Evropi niti vlade članic EU. S tega vidika avtorici prispevka presojata stališča respondentov do priseljencev v okviru mednarodne raziskave Population Policy Acceptance. Ker ideologije o nacionalni identiteti skozi govor o reprodukciji implicitno opredeljujejo tudi outsiderje, avtorici domnevata, da so stališča do priseljencev podložena tudi s posameznikovim vrednotenjem rodnosti, partnerskih odnosov, vlog med spoloma in otrok.
   • Given the inconvenient demographic image in Europe - low birth rates and the ageing society - immigration policies are amongst the most likely scenarios that could solve this demographic situation. However, neither the European public opinion nor the governments of the EU support open immigration. In this line, the authors of the essay interpret the attitudes of respondents towards immigr ants in the frame of the international survey. The Population Policy Acceptance. The authors assume that the attitudes towards immigrants are underlined also by the individual’s assessment of fertility behaviour, partnership, gender roles and children as the ideologies on national identity through the discussion on reproduction implicitly define the outsiders.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
   • Cveta Puncer (prev.)
   • Mija Mravlja (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26966
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf