Vzponi in padci teorije migracijskih sistemov

Avtor(ji): Gombač, Jure
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.), Cveta Puncer (prev.), Mija Mravlja (lekt.)


 • Podroben opis
  Teorija migracijskih sistemov, katere nagel vzpon je spodbudila predvsem podpora Mednarodne zveze za znanstveno preučevanje populacij (International Union for the Scientific Study of Population, IUSSP), je nastala predvsem zato, da bi z njeno pomočjo pri raziskovanju mednarodnih migracij storili korak dlje. Odgovorila naj bi na številna vprašanja, ki so se zastavljala v zvezi z migracijami: zakaj se migracijski tokovi sčasoma razvijajo in spreminjajo, zakaj se pojavljajo v določenih državah in zakaj se nekateri ljudje selijo in drugi ne; kako politični, ekonomski, socialni in drugi odnosi med različnimi narodi prispevajo k razvoju migracijskega sistema; kako mednarodni premiki medsebojno vplivajo na druge mednarodne tokove dobrin, kapitala, podatkov, tehnologije; kako migranti razvijejo in uporabijo nadnacionalne družinske in socialne mreže...Prispevek skuša oceniti, v kolikšni meri je teoriji to uspelo in kakšen je danes njen vpliv na raziskovanje mednarodnih migracij.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26965
  • dcterms:title
   • Vzponi in padci teorije migracijskih sistemov
  • dcterms:creator
   • Jure Gombač
  • dcterms:subject
   • migracije
   • teorija migracijskih sistemov
   • migracijske teorije
   • migrations
   • theory of migration systems
   • migration theories
  • dcterms:abstract
   • Teorija migracijskih sistemov, katere nagel vzpon je spodbudila predvsem podpora Mednarodne zveze za znanstveno preučevanje populacij (International Union for the Scientific Study of Population, IUSSP), je nastala predvsem zato, da bi z njeno pomočjo pri raziskovanju mednarodnih migracij storili korak dlje. Odgovorila naj bi na številna vprašanja, ki so se zastavljala v zvezi z migracijami: zakaj se migracijski tokovi sčasoma razvijajo in spreminjajo, zakaj se pojavljajo v določenih državah in zakaj se nekateri ljudje selijo in drugi ne; kako politični, ekonomski, socialni in drugi odnosi med različnimi narodi prispevajo k razvoju migracijskega sistema; kako mednarodni premiki medsebojno vplivajo na druge mednarodne tokove dobrin, kapitala, podatkov, tehnologije; kako migranti razvijejo in uporabijo nadnacionalne družinske in socialne mreže...Prispevek skuša oceniti, v kolikšni meri je teoriji to uspelo in kakšen je danes njen vpliv na raziskovanje mednarodnih migracij.
   • The theory of migration systems of which rapid ascent was stimulated above all by the support of the International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP), emerged above all to make a step further with the help of it in researching international migrations. It was to answer numerous questions concerning migrations: why migration streams develop and change in the course of time, why they occur in certain states, why some people migrate and others do not; how political, economic, social and other relations among different nations contribute to the development of the migration system; how international movements interact on other international swims of goods, capital, information, technology; how migrants develop and use supranational family and social nets... The contribution tries to estimate the degree of successfulness of the theory and its present influence on researches of international migrations.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
   • Cveta Puncer (prev.)
   • Mija Mravlja (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26965
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf