Dve domovini, 2008, št. 28

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Gombač (ur.), Kristina Toplak (ur.), Jernej Mlekuž (ur.)
Posamezni prispevki:
 • Mojca Vah / Marina Lukšič Hacin: Contemporary Implications of Multiculturalism Policies for European Welfare States
 • Jernej Mlekuž: Čapac.si, or on burekalism and its bites. An analysis of selected images of immigrants and their descendants in Slovenian media and popular culture
 • Maša Mikola / Jure Gombač: Internet kot medij ohranjanja narodne in kulturne dediščine med Slovenci po svetu. Stare dileme novih rešitev.
 • Mirjam Milharčič Hladnik: Internet in preobrazbe ohranjanja kulturne dediščine v slovenskoameriških etničnih skupnostih
 • Sanja Cukut: Izkušnje migrantk v Sloveniji pred in po njeni osamosvojitvi
 • Irena Šumi / Damir Josipović: Avtohtonost in Romi: K ponovnemu premisleku načel manjšinske politike v Sloveniji
 • Vladka Tucović: »'Naša Zofka' sem jim bila«: Zofka Kveder – urednica revije Domači prijatelj
 • Rebeka Mesarić Žabčić / Dražen Njegać: Opća obilježja vanjske migracije iz Međimurja u srednjoeuropske zemlje
 • Mirjam Hladnik Milharčič / Kristina Toplak: Experiencing Diversity and Mutuality, 10th biennial conference of EASA European Association of Social Anthropologists), Ljubljana, 26. - 29. Avgust 2008
 • John Corsellis: Rozina Švent, Slovenski begunci v Avstriji 1945–1950, Založba ZRC Ljubljana 2007, 378 str.
 • Urška Strle: Anton Žakelj, Beg v neznano, zapiski 1945–1949, Ljubljana, Studia Slovenica, 2008, 246 str. (z neoštevilčeno prilogo 23 str.)
 • Janja Žitnik Serafin: Vera Kržišnik - Bukić, Slovenci v Bosni in Hercegovini skozi pričevanja, spomine in literarne podobe: 1831–2007, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2007, 648 str.
 • Nikola Janović: Jernej Mlekuž, Burek.si?! Koncepti/recepti (predgovor: Jože Vogrinc), Studia Humanitatis (zbirka Varia), Ljubljana, 2008, 202 str.