Dve domovini, 2007, št. 26

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)
Posamezni prispevki:
 • Špela Kalčić: Slovenski muslimani: kdo so, organiziranost in državnopravno normiranje v antropološki presoji
 • Mirjam Milharčič Hladnik: Avto/biografičnost narativnosti: metodološko teoretični pristopi v raziskovanju migracijskih izkušenj
 • Ahac Meden: Spletne strani Slovencev po svetu
 • Marjan Drnovšek: Krekova vestfalska pisma: versko-moralni, narodno-kulturni in politični pogledi in izseljenstvo
 • Rebeka Mlinarčić Žabčić: Temeljne značajke iseljavanja hrvatskog stanovništva s posebnim naglaskom na iseljavanje u proteklih petnaestak godina
 • Urška Strle: Odnos slovenskih izseljencev v Kanadi do matične domovine po drugi svetovni vojni
 • Martha Lea: The importance of the church and religious congregations for Slovenian and Norwegian emigrants to the United States of America. A comparative aspect
 • Kaja Širok: Tallinn summer school – how collectivities remember: structures and spaces of social and cultural memory
 • Jure Gombač: 57. mednarodni kongres Zveze za preučevanje begunske problematike po svetu (Association for the Study of the World Refugee problem, AWR), Vilnius, 20.- 24. september 2007
 • Mojca Vah: Barbara Waldis in Byron Reginald (ur.), Migration and Marriage: Heterogamy and Homogamy in a Changing World, Lit-Verlag, Münster, 2006, 212 str.
 • Vladka Tucović: Irvin Lukežić, Fluminensia Slovenica, Izdavački centar Rijeka in Kulturno-prosvetno društvo Bazovica, Reka, 2007, 307 str.