Dve domovini, 2006, št. 24

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.), Cveta Puncer (prev.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Jure Gombač: Vzponi in padci teorije migracijskih sistemov
 • Majda Černič Istenič / Duška Kneževič Hočevar: Ali so stališča prebivalcev evropskih držav do priseljencev povezana s stališči, ki se nanašajo na odnose med spoloma, rodnostno vedenje in vrednotenje otrok?
 • Damir Josipović: Spremembe rodnostnega obnašanja v Sloveniji pod vplivom priseljevanja v obdo­bju po drugi svetovni vojni
 • Ante Laušić / Marina Perić: Hrvatski iseljenici u Čileu i Južnoafričkoj republici: komparativni prikaz dvaju empirijskih istraživanja
 • Janja Žitnik: Kulturni položaj priseljencev v Sloveniji: dejavniki in pokazatelji
 • Marjan Drnovšek: Nekateri vidiki odnosa slovenske javnosti do izseljenstva
 • Irena Gantar Godina: On the attitude of Slovene intellectuals in Bohem ia and Croatia to Jews
 • Ivan Vogrič: Ivan Resman in izseljenska problematika
 • Irena Gantar Godina: Slovenski izobraženci na Hrvaškem po letu 1868: Ivan Steklasa (1846-1921)
 • Uroš Bonšek: »Ker če na znaš slovenskega jezika, je kot da ne bi bil Slovenec«: Vloga slovenskega jezika pri oblikovanju etnične identitete pri tretji in četrti generaciji slovenskih po­litičnih emigrantov v Argentini
 • Andrej Vovko: Nekateri vidiki življenja primorskih priseljencev v Prekmurje med obema svetov­nima vojnama
 • Darja Gorup: Selitve žensk iz Gaberij v Vipavskih Brdih med leti 1920-1954
 • Vladka Tucović: Zofka Kveder: Zbrano delo, 1. knjiga (uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž), Študentska založba Litera, Maribor, 2005. 560 str.
 • Mirjam Hladnik Milharčič: Paul Hockenos, Homeland Calling, Exile Patriotism & the Balkan Wars,Cornell University Press, Ithaca & London, 2003.
 • Marjan Drnovšek: Bogdan Kolar, Slovenian Priests and Priests of Slovenian Descent in the Catholic Communities of California, San Francisco: Educational and Dramatic Club, Ljubljana: Salve, 2004, 190 str.