Dve domovini, 2006, št. 23

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.), Cveta Puncer (prev.), Mija Mravlja (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Peter Vodopivec: Milan Vidmar med Evropo in Ameriko
 • Marjan Drnovšek: Združene države Amerike v očeh slovenskega slikarja Božidarja Jakca (1929-1931)
 • Leopoldina Plut Pregelj: Unlike us: Slovene views about America in the interwar era
 • Mirjam Milharčič Hladnik: Čezoceanske poti paketov v migrantski korespondenci 1940-1960: "... 2 žajfe, 6 žup v paketih, pa tiste bendiče za majhne rane..."
 • Vladka Tucović: Zagreb, Ljubljana, Praga: korespondenca Zofke Kveder in njene hčere Vladimire Jelovšek
 • Igor Maver: Jože Žohar, a migrant poet from Australia and his new collection of verse Obiranje limon (2004)
 • Janja Žitnik: Položaj priseljenskih kultur v Sloveniji: identitetni vidiki
 • Lidija Dimkovska: Literarne objave ne-elitnih priseljenskih pisateljev v reviji Paralele - značilnosti in položaj v slovenski kulturi
 • Jernej Mlekuž: Slovenci z burekom v Evropo in/ali diktatura kranjske klobase: nekaj o bureku, reprezentacijah bureka in »slovenskem« etnonacionalnem diskurzu
 • Rebeka Mlinarčić Žabčić: Fizionomska transformacija međimurskog prostora pod utjecajem vanjske migracije
 • Marie L. Neudorflova: The political-intellectual reasons for migration in the second half of the 19th centu­ ry: typical cases of Czech women in the Austro-Hungarian Empire
 • Katalin Munda Hirnök: Položaj porabskih Slovenk v mestnih okoljih na primeru Szombathelyja
 • Venceslav Šprager: Heimat - ein vielschichtiger Begriff
 • Kristina Toplak: Arnd Schneider, Futures Lost. Nostalgia and Identity among Italian Immigrants in Argentina, Peter Lang, Bern 2000, 343 str., ilustr