• Podroben opis

  V priloženih datotekah se nahaja digitaliziran tipkopis prevoda dela Geschichte des Eisens in Inner-Österreich von der Urzeit bis zum Anfange des XIX. Jahrhunderts Mit besonderes Berücksichtigung der Ökonomischen, sozialen und handelspolitischen Verhältnisse sowie des Eisenhandels nach sämtlichen europäischen Ländern, der Levante und Nordafrika. Erste Abteilung Krain, Görz und Istrien avtorja Alfonsa Müllnerja. Natančen nastanek tipkopisa, prevajalec teksta in njegov naročnik niso znani, tipkopis pa se nahaja v knjižnici Gornjesavskega muzeja Jesenice.


  Do digitaliziranega originalnega nemškega dela lahko dostopate preko te povezave.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26862
  • dcterms:title
   • Zgodovina o železu na Kranjskem, Goriškem in v Istri od praveka do začetka 19. stoletja
  • dcterms:alternative
   • Geschichte des Eisens in Inner-Österreich von der Urzeit bis zum Anfange des XIX. Jahrhunderts Mit besonderes Berücksichtigung der Ökonomischen, sozialen und handelspolitischen Verhältnisse sowie des Eisenhandels nach sämtlichen europäischen Ländern, der
  • dcterms:creator
   • Alfons Müllner
  • dcterms:subject
   • metalurgija
   • železarstvo
   • železo
   • železova ruda
   • zgodovinski pregled
   • Kranjska
   • Istra
   • Gorica
   • pridobivanje rude
   • nahajališča rude
   • predelava rude
   • plavži
   • talilne peči
   • izdelki iz železa
   • metallurgy, , iron ore, historical overview
   • iron
   • iron ore
   • historical overview
   • Carniola
   • Istria
   • Gorizia
   • extraction of minerals
   • ore deposits
   • ore processing
   • smelting furnaces
   • furnace
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:hasPart