Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1962, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1962
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): France Klopčič (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Vasilij Melik: Izidi volitev v konstituanto leta 1920
 • Ivo Juvančič: Italijanski okupator v Ljubljani 1941-1943
 • Tone Ferenc / Dare Jeršek / Ivan Križnar / Miroslav Luštek: Pregled pomembnejših dogodkov v letu 1942
 • Rudolf Golouh: K zatonu socialnodemokratske stranke 1919-1920
 • Ivan Regent: Odlomki iz spominov o ustanovitvi Komunistične partije v Julijski krajini in Istri
 • Pavle Baloh Peter: Spomini na Kozjansko v letu 1942
 • Ivan Regent: Pripombe h knjigi G. Piemontese »O delavskem gibanju v Trstu do konca prve svetovne vojne«
 • France Klopčič: O mestu komunistične partije v slovenskem političnem življenju med obema vojnama
 • Tone Ferenc: Knjiga, ki ni izpolnila naših pričakovanj
 • Ivo Juvančič: Slovensko Primorje med NOB v italijanski publikaciji
 • Tone Zorn: Nemška knjiga o narodnoosvobodilni borbi na Koroškem
 • Tone Zorn: Ameriška knjiga o koroških Slovencih
 • Marjan Britovšek / Olga Kastelic: Muzej ljudske revolucije v Slovenjem Gradcu
 • N N: Kratka informacija o delu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja za leto 1960 in 1961
 • Milica Kacin Wohinz: Beležke o zgodovinski literaturi, Ivan Regent, Poglavja iz boja za socializem, knjiga III
 • J. B.: Beležke o zgodovinski literaturi, Srečko Vilhar, Prerez zgodovine slovenskih knjižnic in knjižničarstva na Primorskem in Miha Šalamun, Slovensko primorsko časopisje
 • F. K.: Beležke o zgodovinski literaturi, Dr. Sergije Dimitrijević, Srpski socijalisti i ujedinjenje Jugoslavije
 • F. K.: Beležke o zgodovinski literaturi, Istorija XX. veka. Svezak II
 • M. K.: Beležke o zgodovinski literaturi, Živomir Stanković: Borbena pot SKOJ
 • A. N.: Beležke o zgodovinski literaturi, Četrdeset godina. Zbornik sećanja aktivista jugoslovenskog revolucionarnog radničkog pokreta (knjiga II - IV)
 • M. S.: Beležke o zgodovinski literaturi, Četrdeset godina. Zbornik sećanja aktivista jugoslovenskog revolucionarnog radničkog pokreta (knjige V-VII)
 • F. S.: Beležke o zgodovinski literaturi, Ferdo Čulinović, Jugoslavija izmedju dva rata, I. in II. knjiga
 • J. K.: Beležke o zgodovinski literaturi, Franjo Tuđman: Rojstvo socialistične Jugoslavije
 • D. J.: Beležke o zgodovinski literaturi, Fotografski dokumenti o boju Komunistične partije Slovenije. II. del: Zbornik fotografij iz narodnoosvobodilnega boja slovenskega naroda 1941-1945, 2. knjiga
 • L. P.: Beležke o zgodovinski literaturi, Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov. Šesti del (Slovenija). Knjigi 7 in 8
 • N N: Knjižne novosti
 • Jože Munda: Bibliografija delavskega socialističnega tiska na Slovenskem od 1868 do 11. aprila 1920
 • N N: Pregled knjižnih zbirk
 • N N: Kazalo izdajateljev, založnikov in tiskarjev ter krajev izida in tiska
 • N N: Kazalo naslovov
 • N N: Kazalo avtorjev, prirediteljev, prevajalcev in urednikov
 • France Škerl: Bibliografija o narodnoosvobodilnem boju Slovencev za leto 1960