Obravnava ključnih vprašanj povojnega gospodarskega ustroja v delu znanstveno-strokovnih ustanov predsedstva SNOS

Avtor(ji): Čepič, Zdenko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1986
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Na podlagi arhivskega gradiva obravnava avtor prispevke gospodarskih in drugih strokovnjakov (ne politikov) glede njihovih pogledov na povojni gospodarski sistem in njegov razvoj. Te so pripravljali v okviru ustanov, katere je osnovalo Predsedstvo SNOS z namenom pripravljati znanstveno gradivo za oblikovanje temeljev države in družbe po osvoboditvi (Znanstveni inštitut, Študijska komisija). Analizira njihove poglede na ključna vprašanja, ki so zadevala povojno gospodarstvo vlogo države oz. nove oblasti v gospodarstvu, zadružništvo in bodočo zadružno politiko


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2496
  • dcterms:title
   • Obravnava ključnih vprašanj povojnega gospodarskega ustroja v delu znanstveno-strokovnih ustanov predsedstva SNOS
  • dcterms:alternative
   • The Attitudes towards the Key Issues of the Afterwar Economic Structure in the Work of the Scientific Institutions of the Presidium of SNOS (Slovene National Liberation Council)
  • dcterms:creator
   • Zdenko Čepič
  • dcterms:subject
   • povojno obdobje
   • gospodarska zgodovina
   • gospodarski razvoj
   • gospodarstvo
   • država
   • zadruge
   • after-war period
   • economic history
   • economic progress
   • economy
   • country
   • cooperative
  • dcterms:abstract
   • Drawing on archival sources, the author discusses the contributions of economists and other experts (not politicians) and their views on the postwar economic system and its development. They were drafted by the institutions founded by the Presidium of SNOS with the intention of preparing scientific material required to establish the foundations of the State and the society after the Liberation (The Scientific Institute, The Study Committee). The author analyses their views on the key issues concerning the postwar economy, the role of the State and the new government, respectively, in the economy, the co-operative society system and the future cooperative policy.

   • Na podlagi arhivskega gradiva obravnava avtor prispevke gospodarskih in drugih strokovnjakov (ne politikov) glede njihovih pogledov na povojni gospodarski sistem in njegov razvoj. Te so pripravljali v okviru ustanov, katere je osnovalo Predsedstvo SNOS z namenom pripravljati znanstveno gradivo za oblikovanje temeljev države in družbe po osvoboditvi (Znanstveni inštitut, Študijska komisija). Analizira njihove poglede na ključna vprašanja, ki so zadevala povojno gospodarstvo vlogo države oz. nove oblasti v gospodarstvu, zadružništvo in bodočo zadružno politiko

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1986
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:9
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf