Avstrijska socialistična emigracija med drugo svetovno vojno in jugoslovansko vprašanje

Avtor(ji): Nećak, Dušan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1986
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor prikazuje odnos avstrijske socialistične emigracije v Veliki Britaniji do jugoslovanskega vprašanja in do obnovitve Avstrije. V prvem delu je na kratko opisano delovanje m organizacijska struktura socialistične emigracije v Veliki Britaniji, v drugem pa je prikazan njen odnos do naslovne problematike. Jugoslovansko vprašanje pomeni avtorju odnos do Jugoslavije, jugoslovanskega in slovenskega narodnoosvobodilnega boja in do koroških Slovencev. Našteta vprašanja pa so neposredno povezana z odnosom socialistične avstrijske emigracije do povojne usode Avstrije.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2495
  • dcterms:title
   • Avstrijska socialistična emigracija med drugo svetovno vojno in jugoslovansko vprašanje
  • dcterms:alternative
   • The Austrian Socialist Emigration during World War II and the Yugoslav Question
  • dcterms:creator
   • Dušan Nećak
  • dcterms:subject
   • Avstrija
   • socialisti
   • emigracija
   • Jugoslavija
   • jugoslovansko vprašanje
   • socialistična emigracija
   • NOB
   • koroški Slovenci
   • druga svetovna vojna
   • Austria
   • socialists
   • emigration
   • Yugoslavia
   • socialistic emigration
   • National Liberation War
   • Charintian Slovenes
   • Second World War
  • dcterms:abstract
   • The author presents the views held by the Austrian socialist emigration in Great Britain towards the Yugoslav question and the reestablishment of Austria. The first part of the article gives a brief account of the activities and organizational structure of the socialist emigration in Great Britain, the second part deals with the views on the problem indicated in the title. To the author this means the attitude towards Yugoslavia, the Yugoslav and Slovene National Liberation War arid towards the Carinthian Slovenes. These issues are linked up closely with the views of the Austrian socialist emigration on the fate of Austria after the war.

   • Avtor prikazuje odnos avstrijske socialistične emigracije v Veliki Britaniji do jugoslovanskega vprašanja in do obnovitve Avstrije. V prvem delu je na kratko opisano delovanje m organizacijska struktura socialistične emigracije v Veliki Britaniji, v drugem pa je prikazan njen odnos do naslovne problematike. Jugoslovansko vprašanje pomeni avtorju odnos do Jugoslavije, jugoslovanskega in slovenskega narodnoosvobodilnega boja in do koroških Slovencev. Našteta vprašanja pa so neposredno povezana z odnosom socialistične avstrijske emigracije do povojne usode Avstrije.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1986
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:9
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf