Oris jugoslovanske historiografije 1945-1985 o Julijski krajini med vojnama

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1986
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtorica ocenjuje jugoslovansko historiografijo v letih 1945 do 1985 o Julijski krajini med vojnama in ugotavlja, da je malo splošnih in celovitih prikazov nekega obdobja ali regije. Najbolje je obdelano obdobje takoj po prvi svetovni vojni, zlasti revolucionarni dogodki, manj pa notranji razvoj manjšine, največ praznine je v gospodarski, socialni in politieno-upravni zgodovini. Historiografije o Beneški Sloveniji pa skoraj ni.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2490
  • dcterms:title
   • Oris jugoslovanske historiografije 1945-1985 o Julijski krajini med vojnama
  • dcterms:alternative
   • An Outline of Yugoslav Historiography 1945-1985 on Venezia Giulia between the Two World Wars
  • dcterms:creator
   • Milica Kacin Wohinz
  • dcterms:subject
   • historiografija
   • Julijska krajina
   • Beneška Slovenija
   • jugoslovanska historiografija
   • povojno obdobje
   • 1945-1985
   • Historiography
   • Venezuia-Giulia
   • Slavia Friulana
   • after-war periode
   • 1945-1985
  • dcterms:abstract
   • The author assesses Yugoslav historiography in the years 1945 to 1985 covering Venezia Giulia between the two World Wars and establishes that there are few general and comprehensive surveys of a particular period or region. The period immediately after World War I is dealt with best, especially the revolutionary events, less so the development of the minority, the greatest lack being in the economic, social and politically — administrative history. Historiography on Venezia Giulia is almost non-existent.

   • Avtorica ocenjuje jugoslovansko historiografijo v letih 1945 do 1985 o Julijski krajini med vojnama in ugotavlja, da je malo splošnih in celovitih prikazov nekega obdobja ali regije. Najbolje je obdelano obdobje takoj po prvi svetovni vojni, zlasti revolucionarni dogodki, manj pa notranji razvoj manjšine, največ praznine je v gospodarski, socialni in politieno-upravni zgodovini. Historiografije o Beneški Sloveniji pa skoraj ni.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1986
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:9
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf