Družba Jezusova, krščanstvo ter religioznost Azijcev, zlasti Kitajcev, v pismih Ferdinanda Avguština Hallersteina (1735-1766)

Avtor(ji): Perger, Boštjan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2011
Založnik(i): Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Soavtor(ji): Lilijana Žnidaršič Golec(mentor)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/24795
  • dcterms:title
   • Družba Jezusova, krščanstvo ter religioznost Azijcev, zlasti Kitajcev, v pismih Ferdinanda Avguština Hallersteina (1735-1766)
  • dcterms:creator
   • Boštjan Perger
  • dcterms:subject
   • zgodovina
   • Kitajska
   • jezuiti
   • misijonarji
   • Družba Jezusova
   • Azijci
   • krščanstvo
   • religioznost
   • 18. stoletje
   • history
   • China
   • Jesuits
   • missionaries
   • Society of Jesus
   • Asians
   • christianity
   • religiosity
   • 18th century
  • dcterms:abstract
   • V diplomskem delu obravnavamo Družbo Jezusovo, krščanstvo ter religioznost Azijcev, zlasti Kitajcev, kot jih v svojih pismih iz let 1735-1766 razkriva Ferdinand Avguštin Hallerstein (1703-1774). Gre za jezuita, Kranjca iz Mengša, ki je več kot polovico svojega življenja preživel na Kitajskem.Družba Jezusova je v pismih predstavljena izrazito pozitivno, Hallerstein nikjer ne zapiše žal besede o svojih sobratih, kar kaže na gojeno samopodobo Družbe in njenih članov, torej tudi Hallersteina samega. Ta je bil kot jezuit seveda katoličan, a se v pismih bolj kaže kot kristjan. Zakaj je bilo temu tako lahko ugibamo, po našem mnenju gre predvsem za odraz jezuitsko-misijonskega prilagajanja različnim kulturam - pač v skladu z evangelijem, ki naj nagovori vsakega človeka. Iz pisem je vidno, da je Hallerstein religioznost Kitajcev spoštoval, njegov odnos do nje je bil dobrohoten, do neke mere je bil toleranten tudi do praznoverja. Zavračal pa je darovanje drugim bogovom, “malikovanje”, kar izhaja zlasti iz na Svetem pismu utemeljenega krščanskega nauka.
   • In the thesis we are discussing the Society of Jesus, Christianity as well as the religiosity of Asians, especially the Chinese, as they are revealed in the letters from 1735 to 1766 by Ferdinand Augustin Hallerstein. Hallerstein was a Jesuit from Carniola who spent most of his life in China. In the letters the Society of Jesus is presented extremely positive. Hallerstein does not express any negativity toward his Jesuit brothers, which implies that self-image of the Society and its members was cultivated in some way or another. As a Jesuit, Hallerstein was of course Catholic, but in the letters he tends to represent himself more as a Christian. In our opinion, this is mostly due to the Jesuit missionary need for adaptation to different cultures, which is in accordance with the Gospel that teaches us to be open to all kinds of people. In the letters we can see that Hallerstein respected the religiosity of the Chinese, his attitude towards it was benevolent and to a certain degree tolerant towards superstition. What Hallerstein rejected was sacrifices to (other) gods, idolatry, which was (is) considered cardinal sin in the Bible-based Christian teachings.
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Lilijana Žnidaršič Golec(mentor)
  • dcterms:date
   • 2011
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv