Prispevek k proučevanju ekonomskih vidikov revolucije v obdobju NOB

Avtor(ji): Čepič, Zdenko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1987
Ključne besede: AVNOJ, 1944, razlastninjenje, revolucija
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor obravnava prvi zakonski ukrep AVNOJA iz novembra 1944, s katerim se je začel v jugoslovanski revoluciji tudi formalno proces »ekspropriacije ekspropriatorjev« in to še vedno na osnovi boja za narodno osvoboditev. S tem odlokom je bil uzaknjen prehod v državno lastnino razlaščenega imetja sovražnikov narodnoosvobodilnega gibanja, v prvi vrsti Nemcev, kar predstavlja prvi korak v graditvi socialističnih družbeno-ekonomskih odnosov v Jugoslaviji. Prikazuje zakaj je imel ta odlok ne le političen, ampak tudi materialen pomen za jugoslovansko revolucijo in njen nadaljnji razvoj.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2453
  • dcterms:title
   • Prispevek k proučevanju ekonomskih vidikov revolucije v obdobju NOB
  • dcterms:alternative
   • Contribution to the Investigation of Economic Aims of the Revolution during the Period of National Liberation Movement
  • dcterms:creator
   • Zdenko Čepič
  • dcterms:subject
   • AVNOJ
   • 1944
   • razlastninjenje
   • revolucija
  • dcterms:abstract
   • The discussion is centered on the first legal decree instituting the formal process of expropriation of expropriators«, which was passed by the Anti-Fascist Council of National Liberation of Yugoslavia (AVNOJ) in 1944 in the name of National Liberation Movement. This decree legalized the appropriation by the state of property owned by the enemies of National Liberation Movement, Germans above all, as a first step towards the formation of socialist socio-economic attitudes in Yugoslavia. It is explained why this decree was not only politically but also economically important for Yugoslav revolution and its further development.

   • Avtor obravnava prvi zakonski ukrep AVNOJA iz novembra 1944, s katerim se je začel v jugoslovanski revoluciji tudi formalno proces »ekspropriacije ekspropriatorjev« in to še vedno na osnovi boja za narodno osvoboditev. S tem odlokom je bil uzaknjen prehod v državno lastnino razlaščenega imetja sovražnikov narodnoosvobodilnega gibanja, v prvi vrsti Nemcev, kar predstavlja prvi korak v graditvi socialističnih družbeno-ekonomskih odnosov v Jugoslaviji. Prikazuje zakaj je imel ta odlok ne le političen, ampak tudi materialen pomen za jugoslovansko revolucijo in njen nadaljnji razvoj.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1987
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:10
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf