Jugoslovansko zedinjenje in Slovenci v novembru leta 1918

Avtor(ji): Perovšek, Jurij
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1988
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  V razpravi obravnava avtor položaj in razvoj slovenskega naroda v Državi SHS, samostojni državni skupnosti habsburških Jugoslovanov, ki je obstajala od 29. oktobra 1918 do 1. decembra 1918, ko sta se Država SHS in Kraljevina Srbija združili v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ugotavlja, da so Slovenci v Državi SHS samostojno odločali o vseh vprašanjih, ki pogojujejo neodvisnost samosvoje, nacionalne družbene enote in tako v tem času udejanili slovensko suverenost na vseh vitalnih področjih nacionalnega življenja - torej tako na političnem področju, kot tudi na družbenem, gospodarskem in kulturnem.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2352
  • dcterms:title
   • Jugoslovansko zedinjenje in Slovenci v novembru leta 1918
  • dcterms:alternative
   • United Yugoslavia and the Slovenes in the Year 1918
  • dcterms:creator
   • Jurij Perovšek
  • dcterms:subject
   • Jugoslovansko zedinjenje
   • Slovenci
   • 1918
   • Država SHS
  • dcterms:abstract
   • The author examines the position, status and development of the Slovene nation within the Serb-Croat-Slovene State, a sovereign state community of the former Habsburg-dominated Yugoslavs which existed between October 29,1918 and December 1, 1918, until the Serb-Croat-Slovene State and the Kingdom of Serbia were united within the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. The author states that within the Serb-Croat-Slovene State the Slovenes could freely decide on all issues relevant to the sovereignty of a genuine national and social entity, and where thus able to exercise their sovereignty in all vital spheres of national life — political, social, economic and cultural.

   • V razpravi obravnava avtor položaj in razvoj slovenskega naroda v Državi SHS, samostojni državni skupnosti habsburških Jugoslovanov, ki je obstajala od 29. oktobra 1918 do 1. decembra 1918, ko sta se Država SHS in Kraljevina Srbija združili v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ugotavlja, da so Slovenci v Državi SHS samostojno odločali o vseh vprašanjih, ki pogojujejo neodvisnost samosvoje, nacionalne družbene enote in tako v tem času udejanili slovensko suverenost na vseh vitalnih področjih nacionalnega življenja - torej tako na političnem področju, kot tudi na družbenem, gospodarskem in kulturnem.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1988
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:11
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf