Zgodovina v šoli, 2004, št. 1-2

Novejši arheološki izsledki na Slovenskem

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Vilma Brodnik: Uvodnik
 • Ivan Turk: Nekaj osnovnih podatkov o paleolitskem najdišču Divje babe I in njegova problematika s poudarkom na najdbi domnevne piščali
 • Anton Velušček: Ljubljansko barje v dobi kolišč
 • Bojan Djurć: Novosti v slovenski arheologiji na podlagi avtocestnih raziskav
 • Nives Santin Regvat: Nuraška kultura: Sardinija v prazgodovinskem obdobju
 • Danijela Trškan: Eseji pri predmetu zgodovina (angleški in francoski primer)
 • Sonja Bregar: Esej na temo olimpijskih iger v šestem razredu osemletke
 • Katarina Kukovičič Unetič / Danica Pozvek Vidmar: Srednješolci prenašajo svoje znanje o Ajdovski jami osnovnošolcem
 • Marjan Rode: Tudi strip je učni pripomoček
 • Barbara Purkat / Marta Koltaj / Sonja Bregar / Darja Šinko / Anica Keber / Ksenija Weis / Maja Grošičar / Irena Kerstein / Štefka Klemenčič / Vilma Brodnik: Gradivo osnovnošolskih študijskih skupin za zgodovino. Model letne delovne priprave za osmi razred devetletke
 • Vilma Brodnik: Nekaj praktičnih nasvetov pri snovanju opisnih kriterijev za preverjanje in ocenjevanje znanja v 7. razredu devetletke
 • Vojko Kunaver: Novi učni načrti za zgodovino za osnovne šole z učenci s posebnimi potrebami
 • Roman Brvar: Zgodovina nekoliko drugače. Pouk zgodovine s slepimi in slabovidnimi
 • Pavla Karba: Analiza rezultatov 2. nacionalnega preizkusa znanja iz zgodovine v tretjem triletju devetletne osnovne šole v šolskem letu 2002/2003 in analiza ciljev nacionalnega preizkusa iz zgodovine
 • Vladimir Ovnič: Zgodovina na maturi 2003
 • Božidar Mrevlje: Anketa o šolski tekmovalni poli
 • Zlata Pastar / Boris Hajdinjak: Od gradu do mesta, 2. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev Slovenije
 • Janez Globočnik: Mednarodno tekmovanje mladih raziskovalcev zgodovine
 • Drago Zalar: Sodelovanje na natečaju Zgodovinsko klasje
 • Vilma Brodnik: Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp., Uredil Mitja Guštin. Narodni muzej. Ljubljana 2002. 195 strani, zemljevidi, slike, fotografije in tabele.
 • Vilma Brodnik: Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah. Vodnik po najdiščih., Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 2003, 287 strani, številne fotografije, rekonstrukcije, tlorisi, načrti, risbe.
 • Vilma Brodnik: Zgodba o neandertalčevi piščalki, Zbirka Podobe znanosti, videokaseta, dolžina 13 minut, Zalozba ZRC, ZRC SAZU.
 • Franceska Žumer: Splošno žensko društvo 1901-1945: od dobrih deklet do feministk, Ljubljana: Arhiv Republike Siavenije, 2003, 575 strani.
 • Franceska Žumer: Etnolog, Glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, letnik 11 (62), leta 2001. Vsebuje: Študije o ženskah, strani 15-194.
 • Mirjam Šinkovec: Boštjan Križnik: Zbirke nalog objektivnega tipa Celine sveta in Zgodovina 8. Računalniški izobraževalni program, 2003
 • Manfred Meyer: Zgodovina za 21. stoletje : pouk zgodovine na bavarskih gimnazijah
 • Goranka Kreačič: Konferenca "Slovenija in skupni evropski cilji na področju izobraževanja in usposabljanja"