Zgodovina v šoli, 2003, št. 1-2

Slovensko izseljenstvo

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Ana Galjot (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Marjan Drnovšek: Ali je zgodovina izseljenstva tudi del slovenske zgodovine
 • Marjan Drnovšek: Izseljenec. Življenjske zgodbe Slovencev po svetu
 • Rozina Švent: Slovenski begunci v Avstriji
 • Inga Miklavčič Brezigar: Od Goriške do Afrike v spomin na Aleksandrinke
 • Zvone Žigon: Od Aleksandrije do Cape Towna. Slovenci v Afriki in na Arabskem polotoku
 • Nada Šabec: Slovenski jezik in potomci izseljencev
 • Janja Žitnik: Literarno ustvarjanje med izseljenci
 • Dragica Motik / Irma Veljić: Vsakdo je lahko tujec
 • Dragica Motik: Slovenski izseljenci v Argentini ohranjajo jezik in kulturo svojega rodu
 • Pavla Karba: Izobraževalno druženje, kot ga na šoli še ni bilo
 • Vilma Brodnik: Primera obravnave teme Rast in migracije prebivalstva v III. letniku gimnazije
 • Marjan Drnovšek: Pogovor z Julijanom Strajnarjem
 • Tone Krajnc: Nekaj vtisov iz potovanja po Egiptu
 • Bojan Končan: Zgodovina na maturi 2002
 • Janez Globočnik: Kuhinja
 • Barbara Arzenšek: 1. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev
 • Bernadetta Horvath: Poročilo s konference Sveta Evrope, ki je bila organizirana v Budimpešti od 2. do 7. 10. 2001, Možnosti sožitja v Karpatski regiji v 20. stoletju
 • Ksenija Weis / Tadeja Galonja: Konferenca pakta za stabilnost jugovzhodne Evrope in Sveta Evrope o prihodnosti učbenikov in učnih sredstev za pouk zgodovine, Sinaia, Romunija, junij 2002