Načini zaostrovanja razrednega v zaključnem obdobju NOB (v luči zakonskih ukrepov)

Avtor(ji): Čepič, Zdenko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1990
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Na osnovi nekaterih zakonov, ki jih je sprejemalo pomladi 1945, pred osvoboditvijo celotnega državnega ozemlja, predsedstvo AVNOJ z namenom urejanja gospodarskega življenja, kaže avtor na načine kako je nova oblast posegala v obstoječe lastninske odnose. Pri tem ni šlo za odkrit razredni spopad med novo politično oblastjo, na čelu s komunistično partijo in nosilci kapitala, marveč za način spreminjanja družbeno-ekonomskih odnosov v jugoslovanski revoluciji, znan kot »patriotična nacionalizacija«.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2305
  • dcterms:title
   • Načini zaostrovanja razrednega v zaključnem obdobju NOB (v luči zakonskih ukrepov)
  • dcterms:alternative
   • Manifestations of Class Conflicts in the Last Stage of the National Liberation War (In the Light of Legal Measures)
  • dcterms:creator
   • Zdenko Čepič
  • dcterms:subject
   • gospodarska zgodovina
   • 1945
   • AVNOJ
   • zakonodaja
   • nacionalizacija
   • lastninski odnosi
  • dcterms:abstract
   • On the basis of some laws passed by the AVNOJ (Anti-Fascist Council of National Liberation of Yugoslavia) presidency in the spring of 1945 with the aim of regulating economic activities, the author describes the ways and means with which the new authorities changed former property relations. This was not done in an open class struggle between the new authorities led by the Communist Party on one hand and the owners of capital on the other; the conflict and changes in the socio-economic relationships within the Yugoslav revolution are described through the concept of »patriotic nationalization«.

   • Na osnovi nekaterih zakonov, ki jih je sprejemalo pomladi 1945, pred osvoboditvijo celotnega državnega ozemlja, predsedstvo AVNOJ z namenom urejanja gospodarskega življenja, kaže avtor na načine kako je nova oblast posegala v obstoječe lastninske odnose. Pri tem ni šlo za odkrit razredni spopad med novo politično oblastjo, na čelu s komunistično partijo in nosilci kapitala, marveč za način spreminjanja družbeno-ekonomskih odnosov v jugoslovanski revoluciji, znan kot »patriotična nacionalizacija«.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1990
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:13
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf