Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1960, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1960
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): France Klopčič (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • France Klopčič et al.: K dvajsetletnici ljudske vstaje 1941-1961, Dokumenti CK KPJ in KPS od srede marca do 6. aprila 1941
 • France Klopčič: Komunistična stranka v Sloveniji po Obznani
 • Tone Ferenc: Politične in državljanske kategorije prebivalstva na Štajerskem pod nemško okupacijo
 • Milica Kacin: Tržaška mladina v narodnoosvobodilnem boju
 • Milan Ževart: Pregled narodnoosvobodilne borbe v Šaleški dolini
 • Marija Oblak Čarni: Partizanske akcije na železnici Zalog-Rakek pod italijansko okupacijo
 • Tone Ferenc / Dare Jeršek / Milica Kacin / France Klopčič / Ivka Križnar / Miroslav Luštek / Julij Simončič: Pregled pomembnejših dogodkov v letu 1941
 • France Klopčič: Preganjanje Ivana Cankarja leta 1914, (Nov, doslej neznan dokument)
 • Ivan Regent: Odlomek spominov o ustanovitvi Komunistične partije v Julijski krajini in Istri
 • Maks Geršak Bruno: Kanal čez mejo
 • Marijan Britovšek: Monografije o Mehringu
 • F. K.: Zapisniki Pariške komune leta 1871
 • Milan Ževart: Zbiranje in obravnavanje krajevnega gradiva za zgodovino delavskega gibanja in NOB, (Predavanje na zborovanju slovenskih zgodovinarjev v Murski Soboti dne 29. septembra 1959)
 • Miroslav Luštek: Občasna razstava »Okupatorjevi zapori in taborišča« v Muzeju narodne osvoboditve
 • D. B.: XI. mednarodni kongres za zgodovinske vede v Stockholmu
 • Miroslav Luštek: Kongres vojnozgodovinskih in orožarskih muzejev na Dunaju
 • N N: Beležke o zgodovinski literaturi, Istorija XX. veka. Zbornik radova. Svezak I. Kultura
 • N N: Beležke o zgodovinski literaturi, Železar, glasilo delovnega kolektiva Železarne Jesenice, leto VIII, št. 11-12
 • N N: Beležke o zgodovinski literaturi, Železniški vestnik, glasilo železniških kolektivov v skupnosti podjetij JDŽ
 • N N: Beležke o zgodovinski literaturi, Četrdeset godina. Zbornik sedanja aktivista jugoslovenskog revolucionarnog radničkog pokreta. Knjiga prva: 1917-1929
 • N N: Beležke o zgodovinski literaturi, Ivan Regent, Poglavja iz boja za socializem, knjiga II.
 • N N: Beležke o zgodovinski literaturi, Dušan Kermavner, Slovenska publicistika in prva ruska revolucija
 • N N: Beležke o zgodovinski literaturi, Šole in muzeji
 • N N: Knjižne novosti
 • France Klopčič et al.: Iz uredniške pošte