Krekova mladina

Avtor(ji): Dolenc, Ervin
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1990
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Razprava obravnava kulturno, posvetno in mladinsko organizacijo levega krila slovenske katoliške stranke oziroma njenega delavskega sindikata Jugoslovanske strokovne zveze od ustanovitve leta 1922 do prisilne razpustitve 1933. Krekova mladina je zlasti od leta 1928 svoj prvotni namen bistveno presegala. S svojim radikalnim socialno-političnim programom je bila vzrok globokim razhajanjem v slovenskih katoliških vrstah, v okviru krščansko socialističnega gibanja pa je predstavljala idejno avantgardo. Količinsko je med slovenskim delavstvom omogočala skoraj tretjino prosvetnega dela in ljubiteljske kulture ter bila izmed treh političnih taborov po svoji moči takoj za marksistično tovrstno organizacijo.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2297
  • dcterms:title
   • Krekova mladina
  • dcterms:alternative
   • Janez Krek's Youth Organization
  • dcterms:creator
   • Ervin Dolenc
  • dcterms:subject
   • Krekova mladina
   • Kraljevina SHS
   • Kraljevina Jugoslavija
   • katoliška stranka
   • krščanski socializem
   • kulturno-prosvetna dejavnost
   • delavstvo
  • dcterms:abstract
   • The article describes a cultural youth organization belonging to the left wing of the Slovene Catholic Party and/or its workers union of the Yugoslav Trade Alliance since its foundation in 1922 until its forced dissolution in 1933. In the period following the years 1928, the organization's activities extended well beyond its initial scope. Through its radical socio-political programme Krek's Youth Organization caused major difference of opinion among Catholic Slovenes, and within the Christian socialist movement it represented the ideological vanguard. The organization was in charge of almost one third of all cultural events and performances prepared by Slovene workers' dilettante cultural societies; at the same time, it was one of the there major political groups, following immediately a similar Marxist organization when their power and influence are compared.

   • Razprava obravnava kulturno, posvetno in mladinsko organizacijo levega krila slovenske katoliške stranke oziroma njenega delavskega sindikata Jugoslovanske strokovne zveze od ustanovitve leta 1922 do prisilne razpustitve 1933. Krekova mladina je zlasti od leta 1928 svoj prvotni namen bistveno presegala. S svojim radikalnim socialno-političnim programom je bila vzrok globokim razhajanjem v slovenskih katoliških vrstah, v okviru krščansko socialističnega gibanja pa je predstavljala idejno avantgardo. Količinsko je med slovenskim delavstvom omogočala skoraj tretjino prosvetnega dela in ljubiteljske kulture ter bila izmed treh političnih taborov po svoji moči takoj za marksistično tovrstno organizacijo.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1990
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:13
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf