Koroški Slovenci v 19. in 20. stoletju

Avtor(ji): Suppan, Arnold
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1990
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor najprej razčlenjuje mesto in razvoj koroških Slovencev od srede 19- stol. do danes, potem pa se osredotoči na nekatera posebna vprašanja in ocenjuje pomen Mohorjeve družbe, motive za odločitev ob plebiscitu 1920, nacionalno in družbeno odločitev po letu 1945 in pa problem dvojezičnega šolskega sistema.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2293
  • dcterms:title
   • Koroški Slovenci v 19. in 20. stoletju
  • dcterms:alternative
   • Carinthian Slovenes in the 19th and 20th Centues
  • dcterms:creator
   • Arnold Suppan
  • dcterms:subject
   • koroški Slovenci
   • zamejski Slovenci
   • 19. stoletje
   • 20. stoletje
   • koroški plebiscit
   • Mohorjeva družba
   • mejno vprašanje
   • dvojezično šolstvo
   • povojno obdobje
  • dcterms:abstract
   • In the introduction the author describes the position and progress of the Carinthian Slovenes from mid-19th century till present days. Then he focuses on some issues specifically, evaluating the significance of the organization known as »Mohorjeva družba«, the motives behind the 1920 Plebiscite decision, the options decided about in 1945, as well as the problem of bilingual schools.

   • Avtor najprej razčlenjuje mesto in razvoj koroških Slovencev od srede 19- stol. do danes, potem pa se osredotoči na nekatera posebna vprašanja in ocenjuje pomen Mohorjeve družbe, motive za odločitev ob plebiscitu 1920, nacionalno in družbeno odločitev po letu 1945 in pa problem dvojezičnega šolskega sistema.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1990
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:13
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf