Politični profil in delo dr. Antona Korošca v prvi Jugoslaviji

Avtor(ji): Prunk, Janko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1991
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor pregledno analizira posamezne segmente političnega profila dr. Antona Korošca, vodilnega slovenskega politika v Jugoslaviji v letih 1918-1940 (avtonomno slovenstvo, katolicizem, krščanskosocialna organizacija, katoliška politična stranka). Zavzemal se je za nacionalno avtonomijo Slovencev znotraj jugoslovanske države, katere koristi so mu bile primarne. Kot pragmatičen politik in mojster parlamentarne taktike je sodeloval v mnogih jugoslovanskih vladah. V versko heterogeni državi je mogel svoja in strankina svetovnonazorska načela uveljavljati v državni politiki le omejeno.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2276
  • dcterms:title
   • Politični profil in delo dr. Antona Korošca v prvi Jugoslaviji
  • dcterms:alternative
   • The Political Profile and Work of Dr. Anton Korošec in the First Yugoslav State
  • dcterms:creator
   • Janko Prunk
  • dcterms:subject
   • Anton Korošec
   • avtonomno slovenstvo
   • katolicizem
   • krščanskosocialna organizacija
   • katoliška politična stranka
  • dcterms:abstract
   • The author thoroughly investigates the individual segments of the political profile of Dr. Anton Korošec, one of the leading Slovene politicians in Yugoslavia in the 1918-40 period (autonomous Slovene movement, Catholicism, Christian-social organizations, the Catholic political party). Korošec advocated Slovenes' national autonomy within the framework of a Yugoslav state since the latter's interests were of his prime concern. A pragmatic politician and a master of parliamentary tactics, Korošec was elected member of a number of Yugoslav governments. Within a religiously heterogenous state he could implement in state politics his own and his party's views of the world to a limited extend only.

   • Avtor pregledno analizira posamezne segmente političnega profila dr. Antona Korošca, vodilnega slovenskega politika v Jugoslaviji v letih 1918-1940 (avtonomno slovenstvo, katolicizem, krščanskosocialna organizacija, katoliška politična stranka). Zavzemal se je za nacionalno avtonomijo Slovencev znotraj jugoslovanske države, katere koristi so mu bile primarne. Kot pragmatičen politik in mojster parlamentarne taktike je sodeloval v mnogih jugoslovanskih vladah. V versko heterogeni državi je mogel svoja in strankina svetovnonazorska načela uveljavljati v državni politiki le omejeno.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1991
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:14
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf