Politično delovanje Antona Korošca med prvo svetovno vojno - kratek oris

Avtor(ji): Lukan, Walter
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1991
Ključne besede: Anton Korošec
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor orisuje medvojno politično aktivnost dr. Antona Korošca, ki je pet mesecev pred začetkom I. svetovne vojne postal predsednik Hrvaško-slovenskega parlamentarnega kluba na Dunaju. Spori v Slovenski ljudski stranki, Krekova smrt, njegov nastop na Krekovem pogrebu, so omogočili, da je postal tudi voditelj stranke, pa tudi poglavitni voditelj slovenske politike. Kaže tudi na razvoj Koroščevega razumevanja slovenskega državnopravnega statusa; od predstavnika slovenske inačice trializma, preko radikalizacije v deklaracijskem gibanju do izjave cesarju, da je prepozno za reševanje monarhije na teh osnovah.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2274
  • dcterms:title
   • Politično delovanje Antona Korošca med prvo svetovno vojno - kratek oris
  • dcterms:alternative
   • The Political Activity of Dr. Anton Korošec during World War I
  • dcterms:creator
   • Walter Lukan
  • dcterms:subject
   • Anton Korošec
  • dcterms:abstract
   • The author describes Dr. Korošec's inter-war activity. Five months before the start of the Great War Dr. Korošec became presidend of the Croato-Slovene parliamentary club in Vienna. Quarels within the Slovene Popular Party, the death of Krek, Korošec's speech at the open grave of Krek's, all this enabled him to become the leader of the party as well as principal representative of the Slovene political circles. It also illustrates Korošec's understanding of the Slovene status in terms of legal and constitutional parameters - from a representative of the Slovene type of trialism, through radical stands, to the claim maid to the emperor that a monarchy based on such foundations can no longer be saved.

   • Avtor orisuje medvojno politično aktivnost dr. Antona Korošca, ki je pet mesecev pred začetkom I. svetovne vojne postal predsednik Hrvaško-slovenskega parlamentarnega kluba na Dunaju. Spori v Slovenski ljudski stranki, Krekova smrt, njegov nastop na Krekovem pogrebu, so omogočili, da je postal tudi voditelj stranke, pa tudi poglavitni voditelj slovenske politike. Kaže tudi na razvoj Koroščevega razumevanja slovenskega državnopravnega statusa; od predstavnika slovenske inačice trializma, preko radikalizacije v deklaracijskem gibanju do izjave cesarju, da je prepozno za reševanje monarhije na teh osnovah.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1991
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:14
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf