Življenje in delo Antona Korošca do prve svetovne vojne

Avtor(ji): Bister, Feliks J.
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1991
Ključne besede: Anton Korošec
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Na podlagi arhivskega in drugega gradiva ter literature slika avtor šolanje in začetke političnega delovanja duhovnika, novinarja in politika dr. Antona Korošca (1872 - 1940). Oriše njegovo šolanje v Mariboru na gimnaziji in bogoslovju, takratno literarno udejstvovanje in duhovniško službovanje. Leta 1902 se je posvetil političnemu delovanju, sprva neuspešno (poraz na volitvah 1902 za štajerski deželni zbor), nadaljeval je študij teologije na univerzi v Grazu (promoviral 1905). Za poslanca avstrijskega državnega zbora je bil izvoIjen leta 1906, kar je ostal do razpada avstro-ogrske monarhije.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2272
  • dcterms:title
   • Življenje in delo Antona Korošca do prve svetovne vojne
  • dcterms:alternative
   • The Life and the Works of Anton Korošec in the Period until World War I
  • dcterms:creator
   • Feliks J. Bister
  • dcterms:subject
   • Anton Korošec
  • dcterms:abstract
   • On the basis of archive records and other documents as well as literature the author describes the school years and the initial activity in political terms of Dr. Korošec (1872-1940) as a priest, journalist and politician. He describes Korošec's school years at the Maribor grammar school and the seminary, his literary work and activity as a priest. In 1902, Korošec turned his attention to politics, without much initial success (defeated at the 1902 elections for the Styrian diet), then continued the study of theology at the university of Graz (graduated in 1905). In 1906 Korošec was elected to the Austrian state parliament and kept his seat until the breakdown of Austro-Hungarian monarchy.

   • Na podlagi arhivskega in drugega gradiva ter literature slika avtor šolanje in začetke političnega delovanja duhovnika, novinarja in politika dr. Antona Korošca (1872 - 1940). Oriše njegovo šolanje v Mariboru na gimnaziji in bogoslovju, takratno literarno udejstvovanje in duhovniško službovanje. Leta 1902 se je posvetil političnemu delovanju, sprva neuspešno (poraz na volitvah 1902 za štajerski deželni zbor), nadaljeval je študij teologije na univerzi v Grazu (promoviral 1905). Za poslanca avstrijskega državnega zbora je bil izvoIjen leta 1906, kar je ostal do razpada avstro-ogrske monarhije.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1991
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:14
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf