Hallsteinova doktrina in Jugoslavija

Avtor(ji): Nećak, Dušan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1991
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Prispevek je razdeljen v dva vsebinska dela. V prvem delu avtor kratko označuje nastanek in pomen Hallsteinove doktrine (1955), s katero se je Zvezna republika Nemčija proglasila za edino zastopnico namškega naroda in je zagrozila s prekinitvijo diplomatskih odnosov s tistimi državami, ki bi priznale Nemško demokratično republiko. V drugem delu pa je opisano dogajanje (1956/57), ki je pripeljalo do prve uporabe te doktrine v odnosih z Jugoslavijo 19. oktobra 1957.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2251
  • dcterms:title
   • Hallsteinova doktrina in Jugoslavija
  • dcterms:alternative
   • The Hallstein Doctrine and Yugoslavia
  • dcterms:creator
   • Dušan Nećak
  • dcterms:subject
   • povojno obdobje
   • Zvezna republika Nemčija
   • Nemška demokratična republika
   • Hallsteinova doktrina
   • diplomacija
   • mednarodni odnosi
   • Jugoslavija
  • dcterms:abstract
   • In terms of its substance the paper may be divided into two parts: in the first the author briefly outlines the evolution and significance of the Hallstein Doctrine (1955) through which the Federal Republic of Germany proclaimed herself to be the one and only representative of the German people, threatening a breach of diplomatic relations to the states that might officially recognize the German Democratic Republic; in the second part events are described (1956/57) that had led towards the first instance in which the Doctrine was actually applied in relations with Yugoslavia, on the 19th October, 1957.

   • Prispevek je razdeljen v dva vsebinska dela. V prvem delu avtor kratko označuje nastanek in pomen Hallsteinove doktrine (1955), s katero se je Zvezna republika Nemčija proglasila za edino zastopnico namškega naroda in je zagrozila s prekinitvijo diplomatskih odnosov s tistimi državami, ki bi priznale Nemško demokratično republiko. V drugem delu pa je opisano dogajanje (1956/57), ki je pripeljalo do prve uporabe te doktrine v odnosih z Jugoslavijo 19. oktobra 1957.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1991
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf