Prispevki za novejšo zgodovino, 1999, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1999
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Zdenko Čepič: Kaj smo delali, kaj naredili?, (Oris dejavnosti Inštituta za novejšo zgodovino ob 40 - letnici ustanovitve)
 • Igor Zemljič: Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, Uvodna pojasnila
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, Marjeta Adamič
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Dušan Biber
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, Marjeta Čampa
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Zdenko Čepič
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, mag. Vida Deželak-Barič
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Ervin Dolenc
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Tone Ferenc
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Jasna Fischer
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Aleš Gabrič
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Bojan Godeša
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, Metka Gombač
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, mag. Damijan Guštin
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Milica Kacin Wohinz
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, Nataša Kandus
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, Nada Kobal
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. France Kresal
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Žarko Lazarević
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, mag. Boris Mlakar
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, Pavla Mrdjenovič
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, Andrej Pančur
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Jurij Perovšek
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Jože Prinčič
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Janko Prunk
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, Mateja Režek
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Franc Rozman
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, Hubert Schara
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Andrej Studen
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, Mojca Šorn
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, Tadeja Tominšek Rihtar
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, mag. Lilijana Trampuž
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Nevenka Troha
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Anka Vidovič Miklavčič
 • Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino 1989-1998, dr. Jerca Vodušek Starič