Analiza svetovnega gospodarskega razcveta v obdobju 1950-1973

Avtor(ji): Ferfila, Bogomil
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1992
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  V razpravi predstavi avtor t. i. »zlato obdobje« gospodarskega razvoja v 20. stoletju - 1950 do 1973. Označuje ga: 1. Nova liberalna svetovna ureditev, utemeljena na dobro zamišljeni institucionalni in politični ureditvi ter na učinkovitem gospodarskem sodelovanju, vsaj med državami OECD; 2. Zmanjševale so se trgovinske ovire, intenzivirali trgovinski in kapitalni tokovi ter inaugirirali programi mednarodne pomoči; 3- Spremenile so se tudi domače politike in njihovi instrumenti - orientacija na rast in zaposlovanje, aktivnejšo fiskalno in monetarno politiko, povečanje vloge države v gospodarstvu.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2236
  • dcterms:title
   • Analiza svetovnega gospodarskega razcveta v obdobju 1950-1973
  • dcterms:alternative
   • An Analysis of World Economic Growth in 1950-1973 Period
  • dcterms:creator
   • Bogomil Ferfila
  • dcterms:subject
   • 20. stoletje
   • gospodarska zgodovina
   • gospodarski razvoj
   • trgovina
   • kapital
   • politika
   • povojno obdobje
  • dcterms:abstract
   • In our treatise we mostly discuss the period of rapid growth between 1950 and 1973. This period characterize: 1. New liberal world order was based on national institutional and political arrangements and on efficient economic cooperation at least among OECD countries; 2. Trade barriers were diminished, capital and trade flows were intensified and numerous programs of international aid were inaugurated; 3. Domestic policies and their instruments had been changed - now the emphasis were placed on growth and full employment, active fiscal and monetary policies and on increased role of national state in economy.

   • V razpravi predstavi avtor t. i. »zlato obdobje« gospodarskega razvoja v 20. stoletju - 1950 do 1973. Označuje ga: 1. Nova liberalna svetovna ureditev, utemeljena na dobro zamišljeni institucionalni in politični ureditvi ter na učinkovitem gospodarskem sodelovanju, vsaj med državami OECD; 2. Zmanjševale so se trgovinske ovire, intenzivirali trgovinski in kapitalni tokovi ter inaugirirali programi mednarodne pomoči; 3- Spremenile so se tudi domače politike in njihovi instrumenti - orientacija na rast in zaposlovanje, aktivnejšo fiskalno in monetarno politiko, povečanje vloge države v gospodarstvu.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1992
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:16
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf