Druga nacionalizacija industrijskih in rudarskih podjetij na ozemlju LR Slovenije

Avtor(ji): Prinčič, Jože
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1992
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor v razpravi najprej oriše potek t. i. druge ali dopolnilne nacionalizacije industrijskih podjetij v LR Sloveniji, nato pa analizira vzroke zaradi katerih je oblast zavlačevala z ocenjevenjem in vknjiženjem nacionaliziranega premoženja in na ta način odstopila od izplačevanja v zakonu predvidenih odškodnin.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2234
  • dcterms:title
   • Druga nacionalizacija industrijskih in rudarskih podjetij na ozemlju LR Slovenije
  • dcterms:alternative
   • The Second Nationalization of Industrial and Mining Enterprises in the People's Republic of Slovenia
  • dcterms:creator
   • Jože Prinčič
  • dcterms:subject
   • Slovenija
   • nacionalizacija
   • dopolnilna nacionalizacija
   • industrija
   • povojno obdobje
  • dcterms:abstract
   • In the paper the author first describes the evolution of the s.c. second or supplementary nationalization of industrial enterprises in the PR of Slovenia, then analyses the causes for the delay of the authorities in value estimation and registration of nationalized property in land registers, and explains that the delay led to inadequate compensation for nationalized property.

   • Avtor v razpravi najprej oriše potek t. i. druge ali dopolnilne nacionalizacije industrijskih podjetij v LR Sloveniji, nato pa analizira vzroke zaradi katerih je oblast zavlačevala z ocenjevenjem in vknjiženjem nacionaliziranega premoženja in na ta način odstopila od izplačevanja v zakonu predvidenih odškodnin.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1992
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:16
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf