Ozadje sodnih procesov v Sloveniji v prvem povojnem letu

The Background of the Trials in Slovenia in 1945-1946

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1992
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtorica analizira revolucionarne spremembe, ki so nastopile 1944/45 na področju pravnega reda, kazenske zakonodaje in vloge sodišč. Pokaže, da so bili sodni procesi politični procesi, čeprav formalno namenjeni pregonu kolaboracionistov in povojnih špekulantov, saboterjev.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2230
  • dcterms:title
   • Ozadje sodnih procesov v Sloveniji v prvem povojnem letu
   • The Background of the Trials in Slovenia in 1945-1946
  • dcterms:creator
   • Jera Vodušek Starič
  • dcterms:subject
   • povojno obdobje
   • kazenska zakonodaja
   • sodstvo
   • sodni procesi
   • Slovenija
  • dcterms:abstract
   • The author analyses the revolutionary changes brought about in the last stage of World War 11 in the field of legislation, penal law and the structure and proceedings of the courts of law (describing the forms of irregular courts) and thus, and on the basis of political decisions by the Central Committees of the CPY and CPS, concludes that these were political trials, although formally meant to prosecute war collaborators and post war speculators and saboteurs.

   • Avtorica analizira revolucionarne spremembe, ki so nastopile 1944/45 na področju pravnega reda, kazenske zakonodaje in vloge sodišč. Pokaže, da so bili sodni procesi politični procesi, čeprav formalno namenjeni pregonu kolaboracionistov in povojnih špekulantov, saboterjev.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1992
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:16
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf