Konceptualni razvoj partizanstva na Slovenskem v letu 1941

Avtor(ji): Guštin, Damijan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1992
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Korenine oboroženega partizanstva v Sloveniji in Jugoslaviji je postavila Komunistična partija Jugoslavije že pred napadom na Jugoslavijo aprila 1941, ko je načrtovala oboroženo vstajo za prevzem oblasti. V aprilski vojni je KPJ sodelovala v obrambi, po okupaciji pa je začela z lastno akcijo, vstajo pa je pospešil poziv Sovjetske zveze in Komunistične internacionale k podpori napadeni državi. Prikazuje razvoj razumevanja partizanskega boja in razvoj vojaških konceptov na Slovenskem do konca leta 1941. Ugotavlja dvome o upravičenosti in uspešnosti boja, kar pa so jih tudi ob pomoči Osvobodilne fronte premagali.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2223
  • dcterms:title
   • Konceptualni razvoj partizanstva na Slovenskem v letu 1941
  • dcterms:alternative
   • Concepts among the Armed Partisan Forces in Slovenia in 1941
  • dcterms:creator
   • Damijan Guštin
  • dcterms:subject
   • druga svetovna vojna
   • okupacija
   • odpor
   • Komunistična partija Jugoslavije
   • partizani
   • OF
  • dcterms:abstract
   • The foundations of armed Partisan forces were laid in Slovenia and Yugoslavia by the Communist Party of Yugoslavia before the April 1941 attack on Yugoslavia it had been planning armed insurrection and power takeover. In the April 1941 struggle the CPY took part in the country's defense, and after its occupation launched us own activities. The insurrection was accelerated by appeals made by the Soviet Union and the Communist International to support their country under attack. The author outlines the growing understanding of the Partisan struggle and the development of military concepts in Slovenia by the end of 1941. He also points to the doubts concerning the justification and success of the struggle that were overcome also due to an active commitment by the Liberation Front of Slovenia.

   • Korenine oboroženega partizanstva v Sloveniji in Jugoslaviji je postavila Komunistična partija Jugoslavije že pred napadom na Jugoslavijo aprila 1941, ko je načrtovala oboroženo vstajo za prevzem oblasti. V aprilski vojni je KPJ sodelovala v obrambi, po okupaciji pa je začela z lastno akcijo, vstajo pa je pospešil poziv Sovjetske zveze in Komunistične internacionale k podpori napadeni državi. Prikazuje razvoj razumevanja partizanskega boja in razvoj vojaških konceptov na Slovenskem do konca leta 1941. Ugotavlja dvome o upravičenosti in uspešnosti boja, kar pa so jih tudi ob pomoči Osvobodilne fronte premagali.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1992
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:16
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf