Prispevki za novejšo zgodovino, 1997, št. 2

Ferenčev zbornik

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Zdenko Čepič: Predgovor urednika
 • N N: Sedemdeset let dr. Toneta Ferenca
 • Milan Ževart: Oris raziskovalne dejavnosti dr. Toneta Ferenca
 • Jasna Fischer: Štirideset let dr. Toneta Ferenca na Inštitutu za novejšo zgodovino
 • Zdravko Klanjšček: Prof. dr. Tone Ferenc in vojaško zgodovinopisje v Sloveniji
 • Aleš Gabrič: Ustanovitev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja
 • Franc Rozman: Odmev celjskega gimnazijskega vprašanja leta 1895 v slovenskem tisku
 • France Kresal: Sto let razvoja kolektivnih pogodb na Slovenskem
 • Dušan Nećak: Fritz Valjavec in Südost-Institut v Münchnu
 • Elio Apih: Nenavadna frazeologija neke slovenske slovnice (1918)
 • Miroslav Stiplovšek: Ukinitev oblastnih samouprav in oblikovanje banske uprave Dravske banovine leta 1929
 • Janko Prunk: Idejnopolitični nazor Edvarda Kardelja v okviru evropskega socializma
 • Jože Pirjevec: Sklep sekretariata Izvršnega komiteja Komunistične internacionale št. 688, z dne 15. septembra 1940
 • Milica Kacin Wohinz: Ob 'abesinski' vojni
 • Marjan Linasi: Nacistična oblast na Koroškem 1938-1945 in njena politika do Slovencev
 • Risto Stojanovič: O nekaterih značilnostih protinacističnega odpora koroških Slovencev v letih 1938-1945
 • Metka Fujs: Izhodišča madžarske okupacijske politike v Prekmurju, Principles of the Hungarian Occupational Policy in Prekmurje
 • Bojan Godeša: Odmevi o razmerah v Prekmurju v prvih mesecih madžarske okupacije v ljubljanskem legalnem dnevnem časopisju
 • Ivan Križnar: Značilnosti gospodarstva radovljiškega okrožja v prvih dveh letih nemške okupacije
 • Marjan Žnidarič: Tovarna letalskih motorjev v Mariboru (1941-1945)
 • Wolfgang Neugebauer: Avstrijci in nacionalsocializem: žrtve ali storilci? O odnosu do odpora in kolaboracije
 • Božo Repe: Baltiške države med drugo svetovno vojno in primerjava s Slovenijo
 • Czesław Madajczyk: Razhajanja glede okupacijske politike v prvi polovici leta 1943
 • Damijan Guštin: Katyn v tisku na Slovenskem 1943-1945
 • Janko Pleterski: Zgodovina in delo pravnikov
 • Marija Oblak Čarni: Arhivsko gradivo narodnoosvobodilnega boja 1941-1945 in njegova strokovna obdelava, Archive Material on the National Liberation War (1941-1945) and its Processing
 • Vida Deželak Barič: Med formalno, emocionalno in zavestno pripadnostjo Komunistični partiji Slovenije v času okupacije
 • Ferdo Gestrin: Nesreča ali naklepni umor
 • Teodoro Sala: Zaton politike fašizma na Balkanu
 • Boris Mlakar: Goriška sredina
 • Slavica Plahuta: Partizanska izdajateljska dejavnost na Primorskem pred kapitulacijo Italije
 • Metka Gombač: Pomen in vloga študijskega odseka pri Pokrajinskem narodnoosvobodilnem odboru za Slovensko Primorje 1945-1946
 • Nevenka Troha: Optanti za italijansko državljanstvo z območja priključenega Sloveniji leta 1947
 • Giampaolo Valdevit: Zavezniki in odporništvo v severovzhodni Italiji
 • Dušan Biber: Pastir brez črede. Dr. Ivan Šubašić in OSS Shepherd Project
 • Matjaž Klemenčič: Načrti za spreminjanje meja, ustvarjanje novih državnih tvorb in meddržavnih povezav v vzhodni Srednji Evropi, politika ZDA ter ameriški Slovenci med drugo svetovno vojno
 • Rozina Švent: Maj 1945 - nekateri so izbrali drugačno 'svobodo'
 • Anka Vidovič Miklavčič: Prispevek k zgodovini ljutomerskega okraja v letih 1935-1941
 • Drago Novak: Volitve v ljutomerskem okraju v letu 1945 in 1946
 • Zdenko Čepič: Zakonske osnove racionirane preskrbe v Jugoslaviji 1945-1948