Prispevki za novejšo zgodovino, 1997, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Jasna Fischer / Franc Rozman: Socialna demokracija in kmetstvo 1870-1914 na Slovenskem
 • Jurij Perovšek: Schulze-Delitzscheva zadružnogospodarska doktrina kot liberalni odgovor na socialno vprašanje v 19. stoletju, Schulze-Delitzsch's Doctrine of Cooperative Economy as a Liberalist Solution to the Social Problem in the Nineteenth Century
 • Ervin Dolenc: Kulturna prizadevanja slovenskih socialistov na v začetku tridesetih let (1929-1935)
 • Žarko Lazarević: Gospodarsko sodelovanje Slovenije z državami naslednicami Avstro-Ogrske 1918-1941
 • Jože Prinčič: Gospodarski stiki Slovenije z državami naslednicami Avstroogrske monarhije po drugi svetovni vojni (1945-1960)
 • Danilo Petrinja: Zapisi, Gradnja Luke Koper, Building the Port of Koper
 • Tone Ferenc: Jubileji, Dr. Milan Ževart - sedemdesetletnik
 • Tone Ferenc: In memoriam, Hubertu Schari v spomin
 • Bojan Cvelfar: Ocene in poročila, Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani
 • Ervin Dolenc: Ocene in poročila, Jurij Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva: Nacionalna politika liberalnega tabora v letih 1918-1929
 • Anka Vidovič Miklavčič: Ocene in poročila, Smilja Amon, Tisk in politika v Jugoslaviji (1918-1941)
 • Tone Ferenc: Ocene in poročila, Marjan Žnidarič: Do pekla in nazaj. Nacistična okupacija in narodno-osvobodilni boj v Mariboru 1941-1945
 • Boris Mlakar: Ocene in poročila, Doroteja Lešnik, Gregor Tomc: Rdeče in črno. Slovensko partizanstvo in domobranstvo
 • Boris Mlakar: Ocene in poročila, Jože Hubad: K slovenski istovetnosti
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Silvo Grgič: Zločini okupatorjevih sodelavcev, 2. knjiga: Umorjeni aktivisti in simpatizerji Osvobodilne fronte ter drugi Slovenci
 • Vida Deželak Barič: Ocene in poročila, Slovenska kronika XX. stoletja. 1941-1995. Knjiga 2
 • Jasna Fischer: Poročilo o delu Inštituta za novejšo zgodovino v letu 1996
 • Nataša Kandus: Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino v letu 1996