Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1960, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1960
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): France Klopčič (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • N N: Uvodna beseda
 • N N: Spominu V. I. Lenina
 • Boris Kidrič: Kratek obris razvoja Osvobodilne fronte in sedanja politična situacija v Sloveniji
 • France Klopčič: Zaton slovenske socialnodemokratske stranke 1919-1920
 • Tone Ferenc: Kratek pregled razvoja KPS in OF v Slovenskem Primorju od decembra 1942 do septembra 1943
 • Jože Krall: Partizanska tiskarna »Triglav« na Goteniškem Snežniku
 • Lojze Vršnik: Pregled enot narodnoosvobodilne vojske Slovenije in njihovega poveljniškega kadra
 • Ludvik Čarni / Milica Kacin / Slavka Kajba / Marija Oblak / Matija Žgajnar: Kronološki pregled dogodkov v Ljubljani v drugi polovici leta 1942
 • N N: Pismo srbskega socialnodemokratskega prvaka Dragiše Lapčevića iz leta 1917
 • N N: K štiridesetletnici generalne stavke aprila 1920
 • N N: Največja stavka slovenskih rudarjev (leto 1923)
 • Rajko Müller Aci: Iz spominov, Napad na Dob
 • Janez Vipotnik: Iz spominov, Napad na Dob
 • Franček Saje: J. Mekinda - Pohod II. grupe odredov na Štajersko
 • Tone Ferenc: Arhiv Inštituta za zgodovino delavskega gibanja, (Predavanje na sestanku arhivarjev v Škofji Loki 16. novembra 1959)
 • Vera Visočnik: O zbirki risb in grafik v Muzeju narodne osvoboditve
 • France Klopčič: Po zagrebških razstavah in muzejih
 • N N: Poročilo o delu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja za leto 1959
 • M. M.: O muzejih narodnoosvobodilnega boja v Sloveniji