Zapisi

O volji po nacionalni suverenosti

(Ob sedemdesetletnici razprave o nacionalnem vprašanju v KSJ leta 1923)

On the Aspirations to National Sovereignty

(Seventy Years After the Major Debate on the National Question in the Communist Party of Yugoslavia of 1923)

Avtor(ji): Perovšek, Jurij
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1993
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  V zapisu predstavlja avtor široko teoretsko-politično razpravo, ki je o nacionalnem vprašanju potekala v glasilih legalne Neodvisne delavske stranke Jugoslavije od maja do decembra 1923. Opozarja, da je KSJ na osnovi te razprave opustila svoje prvotno unitaristično in centralistično stališče v nacionalnem vprašanju ter oblikovala svoj nov, jugoslovansko stvarnost priznavajoči nacionalni program. Ta program je terjal pravico samoodločbe vsakega jugoslovanskega naroda posebej, v vprašanju državne ureditve pa je odločno podpiral federativni državnopravni princip. Program je sprejela III. državna konferenca KSJ, januarja 1924 v Beogradu, na kateri je bila opredeljena skorajda vsa kasnejša narodna politika KSJ (ZKJ).


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2183
  • dcterms:title
   • Zapisi
   • O volji po nacionalni suverenosti
   • (Ob sedemdesetletnici razprave o nacionalnem vprašanju v KSJ leta 1923)
   • On the Aspirations to National Sovereignty
   • (Seventy Years After the Major Debate on the National Question in the Communist Party of Yugoslavia of 1923)
  • dcterms:creator
   • Jurij Perovšek
  • dcterms:subject
   • Komunistična partija Jugoslavije
   • nacionalno vprašanje
   • unitarizem
   • centralizem
   • federalizem
   • samoodločba
   • 1923
   • Neodvisna delavska stranka Jugoslavije
  • dcterms:abstract
   • The author outlines an extensive theoretical and political debate held on the national question in the press sponsored by the Independent Workers' Party of Yugoslavia, from May to December of 1923. The fact is stressed that on the basis of the resulting conclusions the CPY abandoned its original unitary and centralist views developing a new national programme based on the then Yugoslav realities. The programme insisted on every Yugoslav people's right to self-determination, and advocated a federal principle in matters of state organization. The programme was officially adopted by the third state Conference of the Communist Party of Yugoslavia held in Belgrade in January 1924 that also defined practically all issues of the national policy subsequently followed by the Party.
   • V zapisu predstavlja avtor široko teoretsko-politično razpravo, ki je o nacionalnem vprašanju potekala v glasilih legalne Neodvisne delavske stranke Jugoslavije od maja do decembra 1923. Opozarja, da je KSJ na osnovi te razprave opustila svoje prvotno unitaristično in centralistično stališče v nacionalnem vprašanju ter oblikovala svoj nov, jugoslovansko stvarnost priznavajoči nacionalni program. Ta program je terjal pravico samoodločbe vsakega jugoslovanskega naroda posebej, v vprašanju državne ureditve pa je odločno podpiral federativni državnopravni princip. Program je sprejela III. državna konferenca KSJ, januarja 1924 v Beogradu, na kateri je bila opredeljena skorajda vsa kasnejša narodna politika KSJ (ZKJ).
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1993
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:17
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf