Naseljevanje kolonistov iz Slovenije v Vojvodini

(Krajevni in socialno-poklicni izvor kolonistov)

Avtor(ji): Čepič, Zdenko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1993
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Kolonizacijo iz Slovenije v Vojvodino, izvedeno v okviru agrarne reforme po drugi svetovni vojni v Jugoslaviji,prikazuje avtor na osnovi arhivskega gradiva. Analizira popis 575 kolonističnih družin (2353 oseb), kiso se naselile do aprila 1946 v petih naseljih v Banatu na meji z Romunijo; ugotavlja od kod v Sloveniji soprišli in njihovo socialno oz. poklicno sestavo. Opozori tudi na obraten proces - vračanje v Slovenijo zaradiklimatskih in socialnih vzrokov.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2180
  • dcterms:title
   • Naseljevanje kolonistov iz Slovenije v Vojvodini
   • (Krajevni in socialno-poklicni izvor kolonistov)
  • dcterms:alternative
   • The Resettlement of Slovenes to Voivodina
   • (The geographic, social and professional background of resettled Slovenes)
  • dcterms:creator
   • Zdenko Čepič
  • dcterms:subject
   • povojno obdobje
   • kolonizacija
   • Vojvodina
   • Banat
   • Slovenci
   • analiza
  • dcterms:abstract
   • The author, using official records, analyses the resettlement from Slovenia to Voivodina implemented within the post-war agrarian reform in Yugoslavia. He examines a census of 575 families (with a total of 2,353 individuals) resettled by April 1946 in five villages in the Banat along the border with Rumania. Special attention is paid to their geographic and social or professional backgrounds as well as the reverse process - their return to Slovenia for both climatic and social reasons.

   • Kolonizacijo iz Slovenije v Vojvodino, izvedeno v okviru agrarne reforme po drugi svetovni vojni v Jugoslaviji,prikazuje avtor na osnovi arhivskega gradiva. Analizira popis 575 kolonističnih družin (2353 oseb), kiso se naselile do aprila 1946 v petih naseljih v Banatu na meji z Romunijo; ugotavlja od kod v Sloveniji soprišli in njihovo socialno oz. poklicno sestavo. Opozori tudi na obraten proces - vračanje v Slovenijo zaradiklimatskih in socialnih vzrokov.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1993
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:17
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf