Stališča Komunistične partije Slovenije (Komunistične partije Jugoslavije) in Komunistične partije Italije o Julijski krajini v letih 1941-1947

Avtor(ji): Troha, Nevenka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1993
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Razprava obravnava odnose med komunističnima partijama na narodnostno mešanem območju, ki sta ga skušali.priključiti obe zainteresirani državi. Ker sta obe partiji vodili oz. bili med voditelji osvobodilnega boja, je njuno delovanje imelo širše posledice. Osnovna dilema je bila razmerje med narodnim in socialnim oz. razrednim vprašanjem, obe pa sta bili vezani tudi na položaj v matični državi. KPS je uspelo z izpostavljanjem reševanja slovenskega narodnega vprašanja pritegniti Slovence, s poudarjanjem socialistične revolucije in z navezanostjo na Sovjetsko zvezo pa italijansko delavstvo v Julijski krajini, ki se je opredelilo v nasprotju z usmeritvami matične KPI.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2178
  • dcterms:title
   • Stališča Komunistične partije Slovenije (Komunistične partije Jugoslavije) in Komunistične partije Italije o Julijski krajini v letih 1941-1947
  • dcterms:alternative
   • Relationships between the Communist Party of Slovenia (Communist Party of Yugoslavia) and the Communist Party of Italy in the 1941-1947 Period Concerning the Issue of Venezia Giulia
  • dcterms:creator
   • Nevenka Troha
  • dcterms:subject
   • Komunistična partija Jugoslavije
   • Komunistična partija Italije
   • Julijska krajina
   • nacionalno vprašanje
   • razredno vprašanje
  • dcterms:abstract
   • The author examines the relationships between the two communist parties in a territory populated by two ethnic communities that the two interested states attempted to annex. Given the fact that the Communist Party of Slovenia/Yugoslavia and the Italian Communist Party either led or belonged to the group of political organizations that participated in the liberation struggle, their ties and co-operation had profound implications. The fundamental dilemma emanated from the relation between the national and the social and/ or class structures, and both had to take into account their domestic situations, too. Putting into the foreground the solution of the Slovene national issues, the Communist Party of Slovenia managed to attract the Slovenes living in Venezia Giulia, and by emphasizing-the socialist revolution and close ties with the Soviet Union won also the sympathies of Italian workers in this province who thus opted against the orientation of their own Italian Communist Party.

   • Razprava obravnava odnose med komunističnima partijama na narodnostno mešanem območju, ki sta ga skušali.priključiti obe zainteresirani državi. Ker sta obe partiji vodili oz. bili med voditelji osvobodilnega boja, je njuno delovanje imelo širše posledice. Osnovna dilema je bila razmerje med narodnim in socialnim oz. razrednim vprašanjem, obe pa sta bili vezani tudi na položaj v matični državi. KPS je uspelo z izpostavljanjem reševanja slovenskega narodnega vprašanja pritegniti Slovence, s poudarjanjem socialistične revolucije in z navezanostjo na Sovjetsko zvezo pa italijansko delavstvo v Julijski krajini, ki se je opredelilo v nasprotju z usmeritvami matične KPI.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1993
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:17
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf