Osrednje vodstvo Komunistične partije Slovenije v vojnem obdobju 1941-1945

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1993
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtorica rekonstruira kadrovsko sestavo centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije, v katerem se je v obravnavanem času zvrstilo okoli 40 članov in kandidatov, in spremlja njegove spremembe, ki so nastajale zaradi aretacij, usmrtitev, padli v boju in izključitev. Predstavi posebne zadolžitve, ki so jih opravljali posamezniki ter strukturno analizira pripadnike glede na starost, izobrazbo in partijski staž. Zaradi specifičnih razmer je CK KPS delal v vojnem času v glavnem v zelo ozki sestavi.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2174
  • dcterms:title
   • Osrednje vodstvo Komunistične partije Slovenije v vojnem obdobju 1941-1945
  • dcterms:alternative
   • Top Leadership of the Communist Party of Slovenia in the 1941-1945 War Period
  • dcterms:creator
   • Vida Deželak Barič
  • dcterms:subject
   • CK KPS
   • člani
   • kandidati
   • analiza
   • druga svetovna vojna
   • vodstvo Komunistične partije Slovenije
  • dcterms:abstract
   • In her contribution the author makes an attempt at reconstructing the personnel structure of the Central Committee of the Communist Party of Slovenia. In the period under consideration the Committee had a total of 40 members and candidates coming and going, and the author follows the changes in membership due to arrests, executions and looses resulting from expulsion as well as active participation in combat. She outlines some duties individual members were put in charge of, as well as analyses the leadership structure in terms of age, tenure and level of education, and shows that for a variety of reasons a rather small number of individuals served as members of the Central Committee of the Slovene Communist Party.

   • Avtorica rekonstruira kadrovsko sestavo centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije, v katerem se je v obravnavanem času zvrstilo okoli 40 članov in kandidatov, in spremlja njegove spremembe, ki so nastajale zaradi aretacij, usmrtitev, padli v boju in izključitev. Predstavi posebne zadolžitve, ki so jih opravljali posamezniki ter strukturno analizira pripadnike glede na starost, izobrazbo in partijski staž. Zaradi specifičnih razmer je CK KPS delal v vojnem času v glavnem v zelo ozki sestavi.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1993
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:17
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf