Zapisi

Državljanska vojna v Italiji in Sloveniji

Ob knjigi Claudia Pavoneja: Una guerra civile. Saggio storico sulla moralita nella Resistenza. Bollati Boringhieri, Torino 1991

The Civil War in Italy and Slovenia

Avtor(ji): Pleterski, Janko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1994
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Ob prikazu in analizi stališč Claudia Pavoneja v knjigi Una guerra civile, Saggio storico sulla moralita nella Resistenza, avtor primerja podobna vprašanja v slovenskem istočasnem odporništvu. Ugotavlja veliko razliko v strateškem položaju Rezistence, saj je ta skozi državljansko vojno omogočila Italiji vstop v povojno ureditev na strani zmagovalcev. V razmerju med katoliško cerkvijo in odporništvom ugotavlja za italijansko duhovščino ambivalenco in preračunano sodelovanje, za slovensko pa ostro protiodporniško usmeritev, ki je podprta z ožjo politično bazo odporništva.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2146
  • dcterms:title
   • Zapisi
   • Državljanska vojna v Italiji in Sloveniji
   • Ob knjigi Claudia Pavoneja: Una guerra civile. Saggio storico sulla moralita nella Resistenza. Bollati Boringhieri, Torino 1991
   • The Civil War in Italy and Slovenia
  • dcterms:creator
   • Janko Pleterski
  • dcterms:subject
   • druga svetovna vojna
   • odpor
   • Italija
   • Slovenija
  • dcterms:abstract
   • Analysing the views of Claudio Pavone in his book Una guerra civile; Saggio storico sulla moralita nella Resistenza (A Civil War; A Historical Essay on the Morality of the Resistance), the author compares it with similar questions regarding contemporary Slovenian resistance. He determines a major difference in the strategic position of the Resistenza which enabled Italy to enter, through the Civil War, the postwar political system on the side of the victors. He finds the Italian Catholic clergy ambivalent and calculating with regards to the resistance movement. Amongst the Slovenian clergy, on the other hand he detects a sharp anti-resistance orientation which is the consequence of a narrower political basis to the resistance.

   • Ob prikazu in analizi stališč Claudia Pavoneja v knjigi Una guerra civile, Saggio storico sulla moralita nella Resistenza, avtor primerja podobna vprašanja v slovenskem istočasnem odporništvu. Ugotavlja veliko razliko v strateškem položaju Rezistence, saj je ta skozi državljansko vojno omogočila Italiji vstop v povojno ureditev na strani zmagovalcev. V razmerju med katoliško cerkvijo in odporništvom ugotavlja za italijansko duhovščino ambivalenco in preračunano sodelovanje, za slovensko pa ostro protiodporniško usmeritev, ki je podprta z ožjo politično bazo odporništva.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1994
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:19
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf