Srednješolska mladina in Savez jugoslovenskih srednješkolskih udruženja (SJSU) 1929-1934

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1994
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  V prispevku je orisano delovanje srednješolskih družin v okviru Župe SJSU za Dravsko banovino, napadi 'pohodovcev' in Narodne odbrane na vodstvo Župe SJSU, kar je pripeljalo do oblastne razpustitve omenjene župe 11. maja 1934.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2140
  • dcterms:title
   • Srednješolska mladina in Savez jugoslovenskih srednješkolskih udruženja (SJSU) 1929-1934
  • dcterms:alternative
   • Secondary School Youth and the Federation of the Yugoslav Secondary School Societies (YSSS) from 1929 to 1934
  • dcterms:creator
   • Anka Vidovič Miklavčič
  • dcterms:subject
   • Kraljevina Jugoslavija
   • šestojanuarska diktatura
   • unitarizem
   • Savez jugoslovenskih srednješkolskih udruženja
   • srednješolska mladina
  • dcterms:abstract
   • The paper describes the activity of secondary school societies in the framework of the YSSS for Dravska ban s province, the attacks of "campaigners" and the National Defence of the YSSS leadership which resulted in the abolition of the YSSS for Dravska ban's province on 11 May 1934.

   • V prispevku je orisano delovanje srednješolskih družin v okviru Župe SJSU za Dravsko banovino, napadi 'pohodovcev' in Narodne odbrane na vodstvo Župe SJSU, kar je pripeljalo do oblastne razpustitve omenjene župe 11. maja 1934.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1994
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:19
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf