Slovenski avtonomizem socialistične smeri v letu 1923

Avtor(ji): Perovšek, Jurij
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1994
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor obravnava vprašanje slovenske narodno-avtonomistične usmeritve v času obstoja prve jugoslovanske države in ugotavlja, da so v letih 1918-1941 zahteve po slovenski avtonomiji živele znotraj vseh tedanjih idejnopolitičnih taborov - katoliškega, liberalnega, socialističnega in komunističnega. Pri tem posebej opozarja, da so v letu 1923 zagovarjali načelo slovenske avtonomije in narodne emancipacije tudi Narodno socialistična stranka, Združenje slovenskih avtonomistov in Socialistična stranka delovnega ljudstva, torej tisti nosilci takratnega slovenskega avtonomizma, ki jih je povezovala socialistična in nerevolucionarno usmerjena zamisel družbene in politične ureditve.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2137
  • dcterms:title
   • Slovenski avtonomizem socialistične smeri v letu 1923
  • dcterms:alternative
   • Socialist Tendencies for Slovenian Autonomy in 1923
  • dcterms:creator
   • Jurij Perovšek
  • dcterms:subject
   • Slovenci
   • politične stranke
   • politični tabori
   • avtonomija
   • medvojno obdobje
   • 1918-1941
   • 1923
  • dcterms:abstract
   • the author deals with the problem of the Slovenian national autonomy orientation in the first Yugoslav state, identifying the tendencies within all ideo-political camps - catholic, liberal, socialist and communist between 1918 and 1941. In particular he points out that in 1923 Slovenian autonomy and emancipation was also advocated by the National Socialist Party, the Slovenian Autonomist Association and the Socialist Workers' Party, in other words, those promoters of the Slovenian autonomy which were connected by the socialist, but not revolutionary, oriented idea of a social and political system.

   • Avtor obravnava vprašanje slovenske narodno-avtonomistične usmeritve v času obstoja prve jugoslovanske države in ugotavlja, da so v letih 1918-1941 zahteve po slovenski avtonomiji živele znotraj vseh tedanjih idejnopolitičnih taborov - katoliškega, liberalnega, socialističnega in komunističnega. Pri tem posebej opozarja, da so v letu 1923 zagovarjali načelo slovenske avtonomije in narodne emancipacije tudi Narodno socialistična stranka, Združenje slovenskih avtonomistov in Socialistična stranka delovnega ljudstva, torej tisti nosilci takratnega slovenskega avtonomizma, ki jih je povezovala socialistična in nerevolucionarno usmerjena zamisel družbene in politične ureditve.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1994
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:19
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf