Energokemični kombinat Velenje - primer socialističnega nepodjetništva

Avtor(ji): Repe, Božo
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1994
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Energokemični kombinat Velenje je bil eden največjih primerov socialističnega (ne)podjetništva v Sloveniji po II. svetovni vojni. O investiciji so razmišljali že takoj po vojni, dejansko pa se je začela uresničevati v začetku šestdesetih let. Njen namen je bil, da z uplinjevanjem lignita iz globinskega rudnika v Velenju zadosti energetskim potrebam slovenske industrije, poleg tega pa razvije kemično industrijo, ki naj bi postala ena najmočnejših gospodarskih panog v Sloveniji. Leta 1967, potem ko je bila zaradi investicije ogrožena tudi likvidnost glavnega kreditorja Slovenske gospodarske banke, je bila investicija ukinjena, poravnava finančnih obveznosti je trajala vrsto let in je od države terjala velike napore. Politična odgovornost za neuspel projekt javno ni bila nikoli ugotovljena.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2134
  • dcterms:title
   • Energokemični kombinat Velenje - primer socialističnega nepodjetništva
  • dcterms:alternative
   • Velenje Electro-Chemical Combine as an Example of Socialist Type Nonenterprise
  • dcterms:creator
   • Božo Repe
  • dcterms:subject
   • Slovenija
   • socializem
   • gospodarska zgodovina
   • podjetništvo
   • Energokemični kombinat Velenje
  • dcterms:abstract
   • The Velenje electro-chemical combine is one of the most striking examples of the socialist type (non)enterprise in Slovenia after World War II. The idea of the project was born immediately after the war and its implementation began in early Sixties. Its purpose would have been the gasification of the Velenje lignite in order to meet the energy demands of Slovenian industry. It should have also provided a basis for the development of the chemical industry which was supposed to become one of the strongest branches of the national economy. In 1967, after the investment had endangered the liquidity of its main creditor the Slovenian Commercial Bank, the project was cancelled, while the settlement of financial obligations took several more years and demanded huge efforts from the state. The political responsibility for the failure of the project has never been publicly declared.

   • Energokemični kombinat Velenje je bil eden največjih primerov socialističnega (ne)podjetništva v Sloveniji po II. svetovni vojni. O investiciji so razmišljali že takoj po vojni, dejansko pa se je začela uresničevati v začetku šestdesetih let. Njen namen je bil, da z uplinjevanjem lignita iz globinskega rudnika v Velenju zadosti energetskim potrebam slovenske industrije, poleg tega pa razvije kemično industrijo, ki naj bi postala ena najmočnejših gospodarskih panog v Sloveniji. Leta 1967, potem ko je bila zaradi investicije ogrožena tudi likvidnost glavnega kreditorja Slovenske gospodarske banke, je bila investicija ukinjena, poravnava finančnih obveznosti je trajala vrsto let in je od države terjala velike napore. Politična odgovornost za neuspel projekt javno ni bila nikoli ugotovljena.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1994
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:18
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf