Podjetništvo in revolucija

(Stališča o zasebni gospodarski podjetnosti v politiki narodnoosvobodilnega gibanja)

Avtor(ji): Čepič, Zdenko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1994
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor predstavlja poglede vodstev narodnoosvobodilnega gibanja in revolucije na zasebno lastnino in podjetništvo v v Jugoslaviji in Sloveniji v revolucionarnem spreminjanju političnih in gospodarskih odnosov. Na ekonomskem področju je imela revolucija stične točke s sovjetsko teorijo in prakso glede odnosa na zasebno lastnino in njeno delovanja v gospodarskem življenju v času vojne in neposredno po njej. V razvoju so opazni elementi vojnega komunizma, NEP in državnega načrtnega gospodarstva. Razprava temelji na arhivskem gradivu političnih in oblastnih organov jugoslovanskega in slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2131
  • dcterms:title
   • Podjetništvo in revolucija
   • (Stališča o zasebni gospodarski podjetnosti v politiki narodnoosvobodilnega gibanja)
  • dcterms:alternative
   • Enterprise and Revolution
   • (Views of the National Liberation Movement policy on private economic enterprise)
  • dcterms:creator
   • Zdenko Čepič
  • dcterms:subject
   • NOB
   • zasebna lastnina
   • podjetništvo
   • Slovenija
   • Jugoslavija
   • revolucija
   • plansko gospodarstvo
   • vojni komunizem
   • NEP
   • nacionalizacija
  • dcterms:abstract
   • The author presents the views of the National Liberation Movement leadership and the Revolution on private property and enterprise in Yugoslavia and Slovenia during the process of political and economic changes. In the economic field, the revolution mirrored Soviet theory and practice regarding private property and its role during the ware and immediately after. Elements of wartime communism, the NEP and the state-run planned economy could be detected in the development process. The paper is based on the archive material belonging to government agencies of the Yugoslav and Slovenian National Liberation Movement.

   • Avtor predstavlja poglede vodstev narodnoosvobodilnega gibanja in revolucije na zasebno lastnino in podjetništvo v v Jugoslaviji in Sloveniji v revolucionarnem spreminjanju političnih in gospodarskih odnosov. Na ekonomskem področju je imela revolucija stične točke s sovjetsko teorijo in prakso glede odnosa na zasebno lastnino in njeno delovanja v gospodarskem življenju v času vojne in neposredno po njej. V razvoju so opazni elementi vojnega komunizma, NEP in državnega načrtnega gospodarstva. Razprava temelji na arhivskem gradivu političnih in oblastnih organov jugoslovanskega in slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1994
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:18
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf