Slovensko podjetništvo v industriji

Avtor(ji): Kresal, France
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1994
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Razprava obravnava razvoj podjetništva v Sloveniji v okviru Jugoslavije 1918-1941. Na osnovi virov in lastnih dolgoletnih raziskav ugotavlja podjetniško osnovo v tem obdobju, ki je razvila močno industrijo, organizirala tržišče in spodbujala ustvarjalno podjetniško vzdušje, sodelovala pri oblikovanju take pravne ureditve, ki je omogočala zaščito slovenskega narodnega gospodarstva, akumulacijo kapitala, nacionalizacijo tujih podjetij v začetku in možnost angažiranja tujega kapitala ob ustanavljanju novih podjetij in razvoju starih.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2129
  • dcterms:title
   • Slovensko podjetništvo v industriji
  • dcterms:alternative
   • Slovenian Enterprise in Industry
  • dcterms:creator
   • France Kresal
  • dcterms:subject
   • slovenska zgodovina
   • podjetništvo
   • industrija
   • gospodarska zgodovina
   • medvojno obdobje
  • dcterms:abstract
   • The paper deals with the development of Slovenian enterprise in the framework of Yugoslavia between 1918 and 1941. On the basis of sources and many years of personal investigation, the author considers the basis of entrepreneurs of the time, who helped in the development of a strong industry, the organization of the market, the promotion of a spirit of enterprise and participated in the establishment of a legal order which ensured the protection of the national economy, capital accumulation, the nationalization of foreign companies and the involvement of foreign capital in the establishment of new companies and the development of existing ones.

   • Razprava obravnava razvoj podjetništva v Sloveniji v okviru Jugoslavije 1918-1941. Na osnovi virov in lastnih dolgoletnih raziskav ugotavlja podjetniško osnovo v tem obdobju, ki je razvila močno industrijo, organizirala tržišče in spodbujala ustvarjalno podjetniško vzdušje, sodelovala pri oblikovanju take pravne ureditve, ki je omogočala zaščito slovenskega narodnega gospodarstva, akumulacijo kapitala, nacionalizacijo tujih podjetij v začetku in možnost angažiranja tujega kapitala ob ustanavljanju novih podjetij in razvoju starih.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1994
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:18
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf