Delavski zaupniki v Sloveniji v obdobju socializma

Avtor(ji): Jeraj, Matejka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1995
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtorica je na podlagi arhivskega gradiva slovenskega sindikalnega vodstva, Glavnega odbora Enotnih strokovnih zvez delavcev in nameščencev Jugoslavije za Slovenijo in obstoječe zakonodaje, predstavila dejavnost in vlogo delavskih zaupnikov v Sloveniji v obdobju socializma. Prikazala je stanje delavske zaščite v tem obdobju, vzroke za obnovitev delovanja delavskih zaupnikov, vzroke za obnovitev te ustanove v spremenjenih političnih in gospodarskih razmerah, naloge in način delovanja delavskih zaupnikov ter razloge za njihovo ukinitev.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2101
  • dcterms:title
   • Delavski zaupniki v Sloveniji v obdobju socializma
  • dcterms:alternative
   • Trade Union Organizers in Slovenia during the Socialist Period
  • dcterms:creator
   • Matejka Jeraj
  • dcterms:subject
   • gospodarska zgodovina
   • delavska zaščita
   • delavski zaupniki
   • sindikati
   • Slovenija
   • Jugoslavija
  • dcterms:abstract
   • The author presents the activity and role of Trade Union organizers during the socialist period in Slovenia. This presentation is based on archive material about Slovene Trade Union leadership, the United Professional Associations of Yugoslav workers and Employees' Main Committee for Slovenia, as well as on the existing legislation. She shows the situation in the workers' protection during that period, the reasons for the restoration of the activity and institution of the Trade Union organizers in altered political and economic circumstances, the Trade Union organizers' task and methods and, finally, the reasons for their abolition.

   • Avtorica je na podlagi arhivskega gradiva slovenskega sindikalnega vodstva, Glavnega odbora Enotnih strokovnih zvez delavcev in nameščencev Jugoslavije za Slovenijo in obstoječe zakonodaje, predstavila dejavnost in vlogo delavskih zaupnikov v Sloveniji v obdobju socializma. Prikazala je stanje delavske zaščite v tem obdobju, vzroke za obnovitev delovanja delavskih zaupnikov, vzroke za obnovitev te ustanove v spremenjenih političnih in gospodarskih razmerah, naloge in način delovanja delavskih zaupnikov ter razloge za njihovo ukinitev.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1995
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:20
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf